Henrik Priergaard

– Formand 

Formand fra november 2020

Henrik Priergaard har i mere end 25 år haft ledende stillinger i Nordea. Henrik har bl.a. været CEO for Nordea Investment Management A/B, chef for Private Banking i de nordiske lande og senest udfyldt rollen som koncern-stabschef.

Henrik tiltrådte bestyrelsen i december 2019.

 

Claus Jørgensen

 

Formand indtil november 2020

Claus Jørgensen har 30 års erfaring i finans fra ind- og udland, med hovedvægt på porteføljeforvaltning og Wealth Management. Nuværende bankdirektør for VP Bank Luxembourg. Har varetaget bestyrelsesposter indenfor for en række selskaber. Tidligere direktør for den danske investeringsforeningsbranche og medlem af bestyrelsen for den europæiske brancheorganisation.

Claus indtrådte i bestyrelsen Februar 2017.

Peter Ott

 

Peter Ott har gennem de sidste +25 år været direktør for en række finansielle selskaber med fokus på kapitalforvaltning. Peter stoppede som  bankdirektør for PFA Bank A/S i 2019. Peter er i dag bestyrelsesformand og -medlem for en række selskaber.

Peter tiltrådte bestyrelsen i december 2019.

Peter Dinesen

– Næstformand

Peter har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af de IT-systemer, som Fundmarket anvender, hvor han ligeledes supporterer og plejer kundekontakterne. Peter har været i Fundmarket fra begyndelsen, og har en lang historik med Jan Ahlberg fra AG-Informatik A/S. Han har derudover erfaring fra WM-data og Simcorp.

Peter indtrådte i bestyrelsen Februar 2017