Generelle betingelser

Alle personer over 18 år samt virksomheder kan oprette en opsparingskonto på Fundmarket.dk

Opsparingsskonti til børn kan etableres af personer, der allerede er blevet oprettet med opsparingskontoskonto.

Du kan investere med:

  • Privat opsparing (frie midler)
  • Opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen
  • Opsparet overskud i aktie- og anpartsselskaber

For at få adgang til at investere og spare op på Fundmarket.dk skal du først godkendes og oprettes som kunde på platformen. Som led i en lovpligtig kundekendskabsprocedure skal vi have en række oplysninger om dig, inden vi kan oprette dig som kunde.

Personer eller virsomheder, som er skattepligtige i USA, kan ikke investere gennem Fundmarket.

Før du kan handle

Du skal være oprettet som kunde på Fundmarket.dk for at kunne handle investeringsbeviser på platformen. Der er følgende betingelser for at blive oprettet som kunde:

  1. Du skal være fyldt 18 år og være myndig. Se nedenfor om opsparing for børn.
  2. Du skal have et privat NemID-nøglekort eller app eller et NemID-nøglekort til den virksomhed, du vil handle igennem.
  3. Du (eller din virksomhed) skal have en NemKonto.
  4. Du må ikke være skattepligtig i USA.
Private investorer

Du skal logge på Fundmarket.dk med din private NemID for at blive oprettet som kunde på platformen.

Som led i sikring af overholdelse af lov om foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme er vi forpligtet til at gennemføre en kundekendskabsprocedure (KYC). Vi beder derfor vores kunder om visse oplysninger samt indsendelse af legitimation. Du skal således angive dit CPR-nummer, da det er en nødvendig information, som ikke automatisk følger med din NemID. Vi kontrollerer, at CPR-nummeret er korrekt ved at anvende NemID’s digitale forespørgselsfunktion. Derudover skal du angive telefonnummer og e-mail. Endelig skal du uploade billedsiden af dit kørekort eller pas.

Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket – som administrer de investeringsforeninger, der kan handles på Fundmarket.dk – er forpligtet til at opbevare og behandle alle persondata fortroligt i henhold til databeskyttelsesforordningen fastsat af EU – også kaldet GDPR.

Virksomhedsskatteordningen

Hvis du har selvstændig virksomhed og er tilmeldt virksomhedsskatteordningen, kan du anmode om at få oprettet en ekstra investeringskonto til denne, eller at din konto kun skal bruges til virksomhedsskatteordningen. Når du handler via en investeringskonto i virksomheds-skatteordningen, kan du kun købe beviser i akkumulerende investeringsforeninger på Fundmarket.dk.

Selskaber

Du skal logge på med din virksomheds NemID til offentlige systemer – ikke med den, som kun anvendes til din bank. Når du investerer gennem en virksomhed, skal du ikke selv angive CVR-nummer. Det følger automatisk med virksomhedens NemID. Du skal angive dit navn, telefonnummer og e-mail. Derudover skal du angive telefonnummer og e-mail. Endelig skal du uploade billedsiden af dit kørekort eller pas.

Hvis du er ene-ejer af f.eks. et Holding Selskab kan du få oprettet en investeringskonto til denne i dit private engagement.

Børn under 18 år

Myndige forældre til børn under 18 år kan oprette en investeringskonto til deres børn. Som forælder skal du først selv oprettes med en privat investeringskonto.

Derefter skal du henvende dig til Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket via det interne mailsystem og anmode om at få oprettet en konto til barnet. Barnets navn og CPR-nummer skal angives. Barnet skal have en NemKonto. Myndige forældre kan handle på vegne af deres børn.

Ved salg af investeringsbeviser overføres pengene altid direkte til barnets NemKonto.

Som udgangspunkt bliver alle kunder på Fundmarket.dk oprettet som private investorer. Det betyder, at du har maksimal investorbeskyttelse.

Opsigelse af Investeringskonto

Hvis du vil lukke din investeringskonto, skal du først sælge alle investeringsbeviser.

Herefter skal du sørge for, at eventuelle faste overførsler til din investeringskonto bliver stoppet.

Dernæst skal du kontakte Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket via det interne mailsystem, og anmode om at kontoen bliver lukket.

Når din konto er blevet lukket, kan du ikke længere logge ind på Fundmarket.dk. Af hensyn til lovgivningen beholder vi dog alle oplysninger om dine handler i minimum 5 år.

Der er ingen omkostninger for investor i forbindelse med oprettelse, den løbende drift eller lukning af en investeringskonto.