Investeringsfond

Demetra

Om afdeling ANNOX Kvant Globale Aktier KL

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer i henhold til retningslinjerne fastsat i vedtægterne og investeringsstrategien.

Afdelingen kan investere i både aktier og obligationer. Dette giver større mulighed for at agere i markedet og søge at minimere de negative udsving.

Investeringsstrategien baserer sig på langsigtede modeller og med en lav omsætningshastighed.

Afdelingens allokering til obligationer og aktier (igennem ETF’er) afhænger af konjunkturfasen, og strategien skal gerne sikre, at afdelingen kun har aktier i en stigende trend og ikke har aktier, når aktier er i en faldende trend.

Central Investorinformation Demetra KL