Fundmarket A/S er reguleret af Finanstilsynet i Danmark. Fundmarkets FT-nr. er 17120.

Finanstilsynet fører løbende tilsyn med finansielle virksomheder og investeringsforeninger i Danmark.

Efter en inspektion udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som den finansielle virksomhed eller forening skal offentliggøre. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af den finansielle virksomhed eller forening.

Finanstilsynets redegørelse Fundmarkets kommentarer
Tilsynsredegørelse 2019 Kommentarer pr. 28.04.2020