Fundmarket A/S får tilladelse som Forvalter af Alternative Investeringsfonde