Investeringsforeningen Portfoliomanager suspenderer muligheden for indløsning og emission i afdelingen CAP-M KL (SE nr: 40337660)

Investeringsforeningen Portfoliomanager suspenderer muligheden for indløsning og emission i afdelingen CAP-M KL (SE nr: 40337660) .

 

Suspensionen sker af hensyn til en lige behandling af de resterende medlemmer i afdelingen.

 

Beslutningen skal ses på baggrund af den på foreningens ordinære generalforsamling d. 22. april 2021 vedtagne beslutning om opløsning af afdelingen ved solvent likvidation.

 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Portfoliomanager

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

 

Likvidator: Advokat Bjarke Holm Hansen – Core Advokatfirma , 22 20 80 75

 

Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S: Direktør Christina Larsen, 38 42 38 21