FOR SAMARBEDJSPARTNERE

Er du kapitalforvalter eller
investeringsrådgiver?

Fundmarket tilbyder administration af UCITS og AIF og har indgået samarbejde med flere kapitalforvaltere og investeringsrådgivere om afdelinger i vores to white label foreninger, ”Investeringsforeningen PortfolioManager” og ”Kapitalforeningen PortfolioManager”.

Vi har i dag børsnoterede afdelinger, unoterede (VP-registrerede) afdelinger og kontoførende afdelinger. Vi mener, at kundesegmentet er afgørende for, hvilken type afdeling der er den bedste. En afdeling har også mulighed for at have både en børsnoteret og en kontoførende andelsklasse, hvis man ønsker flere distributionskanaler. Fundmarket distribuerer selv de kontoførende afdelinger på vores investeringsplatform Fundmarket.dk. Det tager vi ikke særskilt honorar eller gebyr for, når vi administrerer afdelingerne.

Vi tror på at den kontoførende model er fremtiden, da det er en nem, enkel og billig løsning – både for kapitalforvalteren og investor. Vi distribuerer investeringsbeviserne direkte fra foreningerne til investorerne, dermed involveres ingen tredjeparter såsom børser og banker.

Den kontoførende model kan bruges på flere måder. Det kan være en nem administrationsløsning for kapitalforvaltere med diskretionære mandater, hvor al administration og kunderapportering indkapsles i en afdeling. Ligeledes kan den kontoførende model bruges til administration af familie fonde og lignende.

Vil du høre mere om mulighederne, kan du kontakte Fundmarket A/S på kontakt@fundmarket.dk eller tlf. 38 42 21 42