6. september 2023

Stillingsopslag Fundmarket

Specialist til Operations

Drømmer du om at arbejde i den finansielle sektor?

Fundmarket A/S vækster og søger en specialist til vores Operations-afdeling.

Fundmarket er et investeringsforvaltningsselskab med p.t. ca. 2,4 mia. kr. under forvaltning fordelt på 25 afdelinger i hhv. Investeringsforeningen PortfolioManager og Kapitalforeningen PortfolioManager. I 2024 forventer Fundmarket at lancere flere afdelinger og forventer en solid vækst. Herudover løser vi administrationsopgaver for tredjeparts investeringsfonde.

Fundmarket har lanceret en investorplatform, hvor investorerne kan handle investeringsfonde direkte med en kontooverførsel (kontoførende afdelinger). Dette koncept bruges i udlandet, og vi arbejder nu på at udbrede det i Danmark, da det er en simpel, sikker og prisvenlig løsning.

I Operations er det vores fornemste opgave at sikre, at investeringsbeholdninger og transaktioner er registreret korrekt og til tiden. Operations spiller derfor en vigtig rolle i Fundmarkets rutiner i forhold til blandt andet at kunne opgøre værdien af porteføljerne på daglig basis.

I det daglige varetager Operations opgaver som:

  • Opgørelse af indre værdi for investeringsfondenes porteføljer
  • Kontrol af porteføljernes placeringsrestriktioner og risikorammer
  • Registrering, kontrol og afvikling af transaktioner i investeringsfondenes porteføljer, herunder kontakt til investeringsrådgivere i forbindelse med handler
  • Afstemning af investeringsfondenes beholdninger af investeringer og kontanter
  • Håndtering af administrative transaktioner gennem investeringernes levetid
  • Kontrol og overvågning af Collateral Management
  • Kontrol og overvågning af investeringsomkostninger
  • Diverse indberetninger til offentlige myndigheder
  • Implementering af nye instrumenter og markeder
  • Kundeforespørgsler ift. vores investorplatform

Som vores nye kollega i Operations bliver du en del af et team med mange års erfaring inden for Operations-området. Du vil være med til at drive og videreudvikle vores processer, så vi sikrer, at vi fortsat har de bedste og mest effektive processer.

Selvom hverdagen er travl i Operations, sætter vi pris på at hjælpe hinanden og har en uformel tone.

Som en del af Operations får du mange berøringsflader internt og eksternt i forbindelse med dit daglige arbejde. Du får et tæt samarbejde med det øvrige team i Fundmarket, men især vores depotbank og handelsmodparter får du tæt kontakt med.

Du er dygtig og ambitiøs

Du har fx en cand.merc. inden for finansiering eller anden relevant finansiel uddannelse og er enten nyuddannet eller har 3-5 års erfaring. Du har et naturligt højt serviceniveau og kan godt lide arbejdet i en Operations-afdeling. Du sætter pris på at dagligdagen er en blanding af fagligt udfordrende opgaver og mere rutineprægede arbejdsopgaver. Du sætter en stor ære i med rettidig omhu at overholde deadlines med høj kvalitet.

Erfaring fra en tilsvarende stilling hos fx et investeringsforvaltningsselskab / FAIF vil være en fordel.

Du er rutineret med IT og har særligt gode kompetencer inden for investering og finansiering.

Vi tilbyder

Et lærerigt og interessant job med fokus på høj faglig viden.

Vi er en fleksibel arbejdsplads med en 37,5 timers arbejdsuge ekskl. frokostpause og med mulighed for hjemmearbejdsdage. Vi tilbyder sundhedsforsikring og pensionsordning.

Du har overblik og samarbejder godt

Vi lægger vægt på at du arbejder med struktur og overblik og har styr på detaljerne.

Du forsøger at forudse evt. udfordringer, inden de opstår, kan prioritere dine opgaver og du forstår, hvordan de indgår i sammenhæng med øvrige opgaver i selskabet. Du samarbejder godt – også på tværs af faggrupper. Som person er du ærlig og kommunikerende, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl om noget.

Din nye arbejdsplads

Du bliver en del af Fundmarket-teamet, som i dag har 7 medarbejdere. Teamet har et højt fagligt niveau, kollegialt fællesskab og et godt arbejdsmiljø. Fundmarket har været i drift siden 2018 og blev stiftet som et datterselskab til fintech-virksomheden AG-informatik A/S, som har leveret backoffice- systemer til den finansielle sektor i 25 år. Det ligger dybt i vores DNA at lave gode, nytænkende og prisvenlige løsninger for vores kunder. AG-informatik er en ejerledet virksomhed som har en erfaren og solid ejerkreds, som sikrer det økonomiske grundlag i begge virksomheder.

Ansøgningsproces

Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning og dit CV på e-mail til adm. direktør Nina Trolle Boldt på nina.trolle@fundmarket.dk.

Vi indkalder løbende til samtaler med forventet tiltrædelse 1. november 2023 eller hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan Nina Trolle Boldt kontaktes på 21 83 00 66.

Vi ser frem til at høre fra dig!

https://fundmarket.dk/

Fundmarket A/S, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm, CVR-nr. 38 25 70 80

Fundmarket har Finanstilsynets tilladelse som IFS og FAIF med FT-nr. 17120