Følg værdien af din opsparing

Fundmarket.dk svarer til en Netbank, hvor du kan følge værdien af din opsparing, ændre på indkøbssedlen til fremtidige indbetalinger, eller rebalancere kontoen, så den aktuelle fordeling – og dermed risikoen – svarer til indkøbssedlen

Kom i gang med min opsparing:

Jeg vil gerne følge min opsparing: