Persondatapolitik

 

Dataansvarlig

Fundmarket A/S er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Fundmarket A/S

Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby.

CVR: 38 25 70 80

Tlf. 38 42 21 42

Mail: kontakt@fundmarket.dk

 

Indledning

I i medfør af § 122 i lov om finansiel virksomhed og persondataforordningen skal Fundmarket A/S (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”) udarbejde retningslinjer for, i hvilket omfang oplysninger videregives. Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger om dig som kontaktperson, kunde eller medarbejder hos en af vores kunder, når du bruger fundmarket.dk eller kommunikerer med vores medarbejdere.

 

Vi gør brug af følgende kontakt-oplysninger

  • CPR-nummer
  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Virksomhedsinformation (navn, CVR, kontaktinformation, adresse)

 

Brug af øvrige personoplysninger

Vi registrerer kun de data, som vi er forpligtet til overfor myndighederne, og vi bruger kun dine data til at føre ejerregister i de investeringsforeninger, som vi administrerer, og til at indberette til SKAT.

Vi registrerer derudover din investeringshistorik, dvs. oplysninger om hvilke investeringsbeviser du har købt og solgt på fundmarket.dk

Alle oplysninger indsamles fra platformen og fra de indbetalinger, du foretager på din indbetalingskonto.

 

Videregivelse af personoplysninger

I henhold til lov om finansiel virksomhed må ansatte og bestyrelsen i Fundmarket ikke uberettiget videregive fortrolige oplysninger, som de er blevet bekendt med under udførelsen af deres arbejde. Denne regel beskytter Fundmarkets kunder mod videregivelse eller udnyttelse af fortrolige oplysninger, som er givet til Fundmarket  i forbindelse med at kundeforholdet blev etableret.

Vi vil alene videregive sædvanlige kundeoplysninger, der er nødvendige til brug for varetagelsen af vores administrative opgaver. Administrative opgaver er for eksempel oplysninger til kundens bank i forbindelse med depottransaktioner, oplysninger til brug for IT-drift eller oplysninger til brug for compliancemonitorering. Hertil kommer oplysninger til for eksempel SKAT, som er pålagt os at videregive i henhold til lovgivningen.

Såfremt vi skulle have ønske om at videregive kundeoplysninger, der ligger ud over, hvad der er nødvendigt for varetagelsen af vores administrative opgaver eller forpligtelser i henhold til lovgivningen, vil vi bede om kundens samtykke hertil. Vi sender aldrig personoplysninger på almindelig E-mail, og vi videregiver aldrig personoplysninger pr. telefon.

Du har mulighed for at give andre personer eller virksomheder (f.eks. en investeringsrådgiver) adgang til at se dine data, eller til at foretage handler på dine vegne.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få lukket din investeringskonto (når du har solgt alle dine investeringsbeviser), og at få slettet dine kontaktoplysninger.

Vi er dog forpligtet til at opbevare din investeringshistorik (med tilknyttet CPR-, SE-, eller CVR-nummer) af hensyn til investeringsforeningernes ejerregister, i henhold til hvidvaskningsloven og i henhold til Skattekontrolloven.

 

Cookies

Hverken vores hjemmeside fundmarket.dk eller handelsplatformen investor.fundmarket.dk bruger Cookies.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontakt@fundmarket.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Ændringer af denne politik

Hvis vi ændrer vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Politik, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail.

 

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 6. november 2020.