Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor har vi samlet nogle af de umiddelbare spørgsmål, vi forestiller os man kan have som investor/opsparer

Hvor havner mine penge, når jeg investerer via Fundmarket?

Dine penge havner på en bankkonto, der tilhører den investeringsforening, som du investerer gennem.

Investeringsforeningens administrationsselskab (Fundmarket A/S) beregner hvor mange investeringsbeviser, du får for de penge du overfører.

Investeringsforeningen PortfolioManager, har depot og konti i Danske Bank som også forestår kontrol og tilsyn af at gældende regler overholdes.

Hvad er forskellen mellem en kontoførende investeringsforening og en traditionel investeringsforening, som jeg kan købe via min netbank?

Med en kontoførende investeringsforening har du en investeringskonto i foreningen, og behøver ikke et depot i et pengeinstitut.

Du kan således ikke se din beholdning af investeringsbeviser, når du logger på din Netbank (dette kræver at du logger på hos Fundmarket)

En traditionel (børsnoteret) investeringsforening er en vare, der forhandles (distribueres) gennem et pengeinstitut, og investeringsbeviserne ligger i depot i et pengeinstitut.

Hvorfor er de faste omkostninger lavere i de kontoførende afdelinger end i de børsnoterede?

De faste omkostninger er forskellig mellem de to afdelingstyper, da en kontoførende afdeling friholdes for en række omkostninger, som den børsnoterede afdeling er underlagt.

De kontoførende afdelinger friholdes for omkostninger bl.a. til Market Maker, VP-registrering, samt andre omkostninger i forbindelse med børsnotering og distribution.

Hvem investerer pengene i afdelingerne under Investeringsforeningen PortfolioManager?

Investeringsforeningen PortfolioManager har indgået porteføljeplejeaftale med flere kapitalforvaltere – vi henviser til vores side med Investeringsmuligheder, hvor vi har listet dem op med deres forskellige produkter.

Hvordan køber jeg andele i afdelingerne?

Du kan købe andele i afdelingerne enten ved at logge ind på din opsparingskonto her hos Fundmarket eller via din Netbank.

  1. Hvis du ønsker at købe andele i de kontoførende afdelinger, skal du gøre det via fundmarket.dk. Hvis det er din første handel, skal du først oprette dig på fundmarket.dk.
  2. Hvis du ønsker at købe andele via dit pengeinstitut, skal du typisk angive fondskoden på den afdeling du ønsker at handle, og enten indtaste den i din netbank eller alternativt kontakte dit pengeinstitutrådgiver for vejledning.

Når du handler via dit pengeinstitut, betaler du oftest kurtage til pengeinstituttet – Der betales ikke kurtage ved handel via Fundmarket.

Ved salg af andele, gør ovenstående sig stadig gældende, blot med modsat fortegn.

Hvor kan jeg se mine beholdninger i afdelingerne under Investeringsforeningen PortfolioManager?

Hvis du har købt andele i de kontoførende afdelinger, kan du finde dine beholdninger ved at logge på Fundmarket

Hvis du har købt andele i de børsnoterede afdelinger, kan du finde dine beholdninger på dit værdipapirdepot i din Netbank.

Kan I rådgive mig om placeringerne af mine midler i afdelingerne på hjemmesiden?

Nej, hverken Fundmarket eller Investeringsforeningen PortfolioManager yder formuerådgivning, og derfor henvises der til rådgivere, som har tilladelse til at yde denne form for rådgivning.

På finanstilsynet.dk kan du finde oplysninger om, hvem der har tilladelse til at yde formuerådgivning.

Hvem står bag, og fører tilsyn med Investeringsforeningen PortfolioManager?

Investeringsforeningen PortfolioManager, er en selvstændig Investeringsforeningen med egen bestyrelse. Se mere på Investeringsforeningen PortfolioManager

Tilsynet varetages af Finanstilsynet.

Hvor kan jeg få hjælp til at investere?

Du kan tage kontakt til en investeringsrådgiver. Fundmarket henviser til Finanstilynets liste over investeringsrådgivere på Finanstilsynets hjemmeside.

Investeringsforening, kapitalforening, investeringsfond, afdeling. Hvad er forskellen?

Investeringsforeninger er underlagt investeringsrestriktioner i henhold til UCITS-direktivet (implementeret i “Lov om investeringsforening mv”).

Kapitalforeninger definerer selv sine investeringsrestriktioner, og kan have større risiko end investeringsforeninger. Disse kan også være delvis lukkede, så man ikke kan købe og sælge andele hver dag.

Investeringsfonde er en samlebetegnelse for investeringsforeninger og kapitalforeninger.

Både investeringsforeninger og kapitalforeninger er opdelt i afdelinger, der er uafhængige af hinanden, så når man investerer i en investeringsfond, så er det i virkeligheden en afdeling, man køber andele i.

Det er (endnu) ikke muligt at købe andele i kapitalforeninger gennem Fundmarket.

Er det sikkert at handle på Fundmarket?

Ja. Fundmarket er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, ekstern revision (PwC) og kontrol fra depotbanken (Danske Bank).

Hvordan er jeg stillet, hvis Fundmarket lukker?

Dine penge er investeret gennem en investeringsfond, som er uafhængig af Fundmarket. Fundmarket er blot administrationsselskab for investeringsfonden. ‘I tilfælde af at Fundmarket lukker, vil investeringsfondens bestyrelse finde et andet administrationsselskab, og din investering bliver ikke påvirket af dette.

Hvad koster det at handle investeringsfonde hos Fundmarket?

Det koster ikke noget. Du betaler ikke nogen gebyrer til Fundmarket. Det er gratis at oprette en konto og det er gratis at handle fra kontoen. Fundmarket tager heller ingen kurtage.

Skal jeg selv indberette noget til SKAT?

Ikke hvis du kun er skattepligtig i Danmark. Fundmarket indberetter oplysninger om dine investeringer til Skattestyrelsen en gang om året.
Hvis du har et dansk CPR-nummer, men er skattepligtig i et andet land, så skal du oplyse dit TIN-nummer (Tax Identification Number). Så indberetter vi til de danske myndigheder, med denne oplysning.
Om de danske myndigheder så indberetter videre, ved vi ikke.