Finanstilsynet fører løbende tilsyn med finansielle virksomheder og investeringsforeninger i Danmark.

Efter en inspektion udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som den finansielle virksomhed eller forening skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af den finansielle virksomhed eller forening og indeholder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som den finansielle virksomhed eller forening har modtaget.

På denne side kan du læse Finanstilsynets redegørelser om foreninger og finansielle virksomheder i Fundmarket A/S.

Finanstilsynets redegørelse Fundmarkets kommentarer
Tilsynsredegørelse 2019 Kommentarer pr. 28.04.2020