Så enkelt er det

Opret konto

Du skal bruge NemID og kopi af billedsiden i dit pas eller kørekort, for den videre oprettelse.

Vælg fordeling

Udfyld indkøbsliste med de investeringsforeninger, der skal indgå i din opsparing.

Overfør penge

Overfør penge til din investeringskonto. Én gang eller en fast overførsel f.eks. hver måned

Følg din opsparing

Følg din opsparing på Fundmarket. Foretag justeringer, så du bevarer den risiko, du ønsker.

Hvorfor Fundmarket

Fundmarket har Finanstilsynets tilladelse som Investeringsforvaltnings-selskab og Forvalter af Alternative Investeringsfonde.

Det betyder, at vi skal overholde lovregler om investorbeskyttelse af investorer i kollektive investeringsordninger.

Endvidere er Fundmarket medlem af Finans Danmark. Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark

Investering gennem uafhængig Investeringsforening med egen bestyrelse

Fundmarket og Investeringsforeningen PortfolioManager er adskilt fra hinanden med hver sin bestyrelse. Det betyder, at hverken Fundmarket, kapitalforvaltere eller depotbank kan “gennemtrumfe” beslutninger, der er til skade for investorerne.

 

Fundmarket administrerer investeringsfonde for mere end 1,3 mia. DKK.

Holdet bag Fundmarket er kendt og respekteret i branchen. Derfor har det været mulig at rejse kapital og at opbygge samarbejde med kapitalforvaltere og investeringsrådgivere, så Fundmarket på relativt kort tid er blevet en bæredygtig virksomhed.

 

 

Infrastruktur til samarbejde

Vi har valgt at udvikle teknologi, som understøtter samarbejdet mellem uafhængige kapitalforvaltere, investeringsrådgivere og deres kunder.

Kapitalforvalterne investerer pengene i investeringsforeningens afdelinger ud fra deres særlige kompetencer, og investeringsrådgiverne hjælper kunderne med at sammensætte en portefølje af investeringsbeviser, som passer til kundens investeringshorisont og risikoprofil.

Fundmarket administrerer investeringsforeningen, dvs. beregner dagligt indre værdi af afdelingerne, overvåger, at kapitalforvalterne overholder de lovmæssige placeringsgrænser, indberetter data til myndigheder og udarbejder årsregnskaber.

Ingen af parterne i samarbejdet tjener penge på at kunderne handler ofte eller tager for meget risiko, og ingen af parterne vil acceptere, at de andre tager en for høj pris for deres ydelser. Det mener vi, er det bedste grundlag for succes for alle.