Så enkelt er det

Opret konto

Du skal bruge NemID og kopi af billedsiden i dit pas eller kørekort, for den videre oprettelse.

Vælg fordeling

Udfyld indkøbsliste med de investeringsforeninger, der skal indgå i din investeringsprofil.

Overfør penge

Overfør penge til din investeringskonto. Én gang eller en fast overførsel f.eks. hver måned

Følg din investering

Følg din investering på Fundmarket. Foretag justeringer, så du bevarer den risiko, du ønsker.

Hvorfor Fundmarket

Fundmarket har Finanstilsynets tilladelse som Investeringsforvaltnings-selskab og Forvalter af Alternative Investeringsfonde.

Det betyder, at vi skal overholde lovregler om investorbeskyttelse af investorer i kollektive investeringsordninger.

Fundmarket er underlagt kontrol fra flere sider og har PWC statsautoriseret revisionspartnerskab som revisor og Danske Bank A/S som depositar og depotbank. Endelig har Fundmarket et kompetent team med solid brancheerfaring, som gør at alle investorer kan være trygge

Endvidere er Fundmarket medlem af Finans Danmark. Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark

En uafhængig og let løsning

Fundmarket har udviklet en enkel løsning, så du kan købe investeringsbeviser direkte hos foreningerne. Når du har oprettet dig på Fundmarket.dk, vælger du blot hvilke foreninger du vil investere i. med en kontooverførsel gennemfører du din investering. Efterfølgende kan du følge din investeringer i vores investeringsplatform.”

 

Hvorfor betale mere for det samme produkt?

Fordi du kan købe dine investeringsbeviser direkte af foreningerne, så sparer du en masse omkostninger og gebyrer. Fundmarket har fjernet de omkostnings-lag, som ikke skaber værdi for dig som investor. Det er f.eks. udgifter til børser og distributionsgebyrer til bankerne. Det betyder at du får et højere afkast på dine investeringer

 

 

Samarbejde til kundernes fordel

Vi har valgt at udvikle teknologi, som understøtter samarbejdet mellem uafhængige kapitalforvaltere, investeringsrådgivere og deres kunder.

Kapitalforvalterne investerer pengene i investeringsforeningens afdelinger ud fra deres særlige kompetencer, og investeringsrådgiverne hjælper kunderne med at sammensætte en portefølje af investeringsbeviser, som passer til kundens investeringshorisont og risikoprofil.

Fundmarket administrerer investeringsforeningen, dvs. beregner dagligt indre værdi af afdelingerne, overvåger, at kapitalforvalterne overholder de lovmæssige placeringsgrænser, indberetter data til myndigheder og udarbejder årsregnskaber.

Ingen af parterne i samarbejdet tjener penge på at kunderne handler ofte eller tager for meget risiko, og ingen af parterne vil acceptere, at de andre tager en for høj pris for deres ydelser. Det mener vi, er det bedste grundlag for succes for alle.