Holdet bag


Medarbejdere

It-ansvarlig, partner og stifter
Jan Ahlberg It-ansvarlig, partner og stifter

Jan er ingeniør af uddannelse og sind. Han drives af at udfordre de etablerede tankegange andre tager for givet. Jan så en mulighed i at nytænke den måde vi investerer på således, at investeringsprocessen bliver billigere og lettere. Han stiftede Fundmarket i 2016, hvor han dagligt sikrer fortsat udvikling og vedligeholdelse af de IT-systemer som Fundmarket benytter. Jan har i tre årtier været direktør i AG-Informatik, hvor han har udviklet førende backoffice systemer til danske investeringsforeninger og løst forskelligartede opgaver for næsten alle investeringsforeninger i Danmark.

Administrerende direktør
Nina Trolle Boldt Administrerende direktør +45 21830066

Nina er cand.merc.jur. og medbringer mere end 20 års erfaring fra den finansielle sektor. Hun har arbejdet i flere forskellige finansielle virksomheder, herunder BankInvest og Danske Bank. Desuden har Nina erfaring fra Finans Danmark samt Deloitte, hvor hun har betjent mange kunder i den finansielle sektor, særligt UCITS, FAIF’er og fondsmæglerselskaber.

Fund manager
Peter Stegler Fund manager

Peter har det daglige ansvar for administration af kapital- og investeringsforeninger som inkluderer prisstillelse, overholdelse af lovrammer og handel. Peter har tidligere arbejdet i Danske Bank, Bankinvest og Formuepleje, hvor han har betjent de fleste funktioner indenfor investering og investeringsforeninger.

Risk manager
Lars Bang Risk manager

Lars har ansvaret for den operationelle drift af kapital- og investeringsforeninger, især ift. de risikomæssige og juridiske anliggender. I det daglige værdiansætter han afdelinger på Fundmarket.dk, foretager handler og har daglig kontakt til kunder, samarbejdspartnere og banker. Lars har bred erfaring fra blandt andet Alfred Berg og Formuepleje.

Jurist
Louise Kraght Jurist

Louise er ansat som jurist og arbejder med corporate governance samt andre juridiske og administrative opgaver. Louise vil desuden deltage i Finans Danmarks/Investering Danmarks juridiske udvalg på vegne af Fundmarket.

Operations specialist
Qasim Rashid Operations specialist

Qasim er cand.merc.aud. og har 7 års erfaring inden for revision og rådgivningsydelser i den finansielle sektor. Han varetager daglig administration og drift af kapital- og investeringsforeninger, deltager i værdiansættelse og sikrer overholdelse af lovgivnings- og investeringsrammer, samt håndterer diverse investeringstransaktioner. Derudover er han også centralt involveret i udarbejdelsen af årsregnskaberne for afdelingerne.


Eksterne

It-udvikler
Philip Ahlberg It-udvikler

Philip er softwareingeniør i AG-informatik, og deltager i udviklingen og vedligeholdelsen af Fundmarkets produkter, samt varetager IT-infrastrukturen. Han er civilingeniør fra DTU, og har tidligere arbejdet i Danske Bank og Impero.

Regnskab
Viktor Stave Regnskab

Viktor er ekstern bogholder for Fundmarket A/S.

Compliancefunktion
Louise Muurholm Compliancefunktion

Louise er ekstern tilknyttet advokat og er med til at sikre, at alle forretningsgange i Fundmarket lever op til myndighedernes krav.

Er du overbevist?