Finanstilsynet

Fundmarket har dobbelttilladelse som investeringsforvaltningsselskab samt forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet i Danmark. Fundmarkets FT-nr. er 17120.

Finanstilsynet fører løbende tilsyn med finansielle virksomheder og investeringsforeninger i Danmark.

Efter en inspektion udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som den finansielle virksomhed eller forening skal offentliggøre. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af den finansielle virksomhed eller forening.

På denne side kan du læse Finanstilsynets redegørelser m.v. om Fundmarket og de af selskabet forvaltede foreninger.

Redegørelse om påbud om suspension og berigtigelse af markedsføringen af afdeling Fairrente KL