Tanken bag fundmarket

Grundtanken bag Fundmarket er at adskille rådgivning om – og handel med investeringsbeviser. Ved at tage selve handlen med investeringsbeviserne ud af pengeinstitutterne, får investorerne mulighed for at handle direkte, eller at få uvildig rådgivning om investeringsforeninger hos en investerings-rådgiver. Vores kendskab til branchen og debatten om høje omkostninger har givet os inspirationen til at udvikle platformen, som skaber en direkte forbindelse mellem investeringsforeninger og deres kunder.