FØLG DIN INVESTERING

Følg værdien af din opsparing


Fundmarket.dk svarer til en Netbank, hvor du kan følge værdien af din investering, ændre på indkøbssedlen til fremtidige indbetalinger, eller rebalancere kontoen, så den aktuelle fordeling – og dermed risikoen – svarer til indkøbssedlen