Vilkår for brug / Disclaimer/ Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside er udarbejdet og ejet af Fundmarket A/S og den er alene til orientering. Den er ikke og skal ikke opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser.

Fundmarket A/S yder ikke rådgivning om køb og salg af investeringsbeviser.

Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldkommenhed. Vi påtager os endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside.

Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.

Alle rettigheder til de viste data tilhører Fundmarket A/S og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse, ligesom oplysningerne ikke må bruges i erhvervsmæssige øjemed, hverken i be- eller ubearbejdet form.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Kursværdien af investeringsbeviser påvirkes af udsving i de finansielle markeder.