Vilkår for brug / Disclaimer/ Ansvarsfraskrivelse

Dette website er udarbejdet og ejet af Fundmarket A/S og den er alene til orientering. Den er ikke og skal ikke opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser.

Rådgivning i forbindelse med køb og salg af beviser varetages af de udpegede kapitalforvaltere.

Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvar for websitets nøjagtighed og fuldkommenhed. Vi påtager os endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af dette website.

Websitet er beskyttet af loven om ophavsret, og websitet eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.

Alle rettigheder til de viste data tilhører foreningen og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse, ligesom oplysningerne ikke må bruges i erhvervsmæssig øjemed, hverken i be- eller ubearbejdet form.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Kursværdien af investeringsbeviser svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne.