Ansvarsfraskrivelse og vilkår for brug

Denne hjemmeside er udarbejdet og ejet af Fundmarket og er alene til orientering. Den er ikke og skal ikke opfattes som hverken et tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser.

Fundmarket yder ikke rådgivning om køb og salg af investeringsbeviser. Fundmarket opfordrer til, at alle investorer, særligt private investorer, søger den fornødne rådgivning, forinden disse køber eller sælger investeringsbeviser.

Hjemmesidens oplysninger, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for læserens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Vi har omhyggeligt søgt at sikre os, at indholdet på denne hjemmeside er korrekt og retvisende. Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldkommenhed. Vi påtager os endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside.

Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse fra Fundmarket.

Alle rettigheder til de viste data tilhører Fundmarket og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse, ligesom oplysningerne ikke må bruges i erhvervsmæssigt øjemed, hverken i be- eller ubearbejdet form.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Kursværdien af investeringsbeviser påvirkes af udsving i de finansielle markeder.