FOR SAMARBEDJSPARTNERE

Samarbejdspartnere

Fundmarket tilbyder administration af investeringsfonde og har indgået samarbejde med flere kapitalforvaltere og investeringsrådgivere om afdelinger i vores investeringsfonde, Investeringsforeningen PortfolioManager og Kapitalforeningen PortfolioManager.

Vi har i dag både børsnoterede, unoterede (VP-registrerede) og kontoførende afdelinger.

Fundmarket distribuerer selv de kontoførende afdelinger på vores investeringsplatform Fundmarket.dk.

Du kan se under vores investeringsfonde, hvilke kapitalforvaltere og investeringsrådgivere, vi samarbejder med.