VÆRD AT VIDE

Vores investeringsfonde

Fundmarket forvalter to investeringsfonde, Investeringsforeningen PortfolioManager og Kapitalforeningen PortfolioManager. De to investeringsfonde består af en række afdelinger, der har indgået aftale om kapitalforvaltning henholdsvis investeringsrådgivning med forskellige kapitalforvaltere. Ultimo juni 2022 forvaltede Fundmarket en formue på ca. 2,3 mia. kroner fordelt på 16 afdelinger.

Investeringsforeningen

Navn Indre værdi Afkast 1 dag Afkast 1 md. Afkast åtd. Afkast 1 år Afkast 3 år Afkast 5 år Dokumenter Kapitalforvaltere
Optimal – Globale Aktier, klasse kontoførende 129,90 -1,13 % -8,27 % -13,84 % -7,75 % 22,19 % % 1010.png
Optimal – Danske Aktier, klasse kontoførende 112,13 -1,46 % -14,09 % -28,12 % -28,51 % 18,72 % % 1012.png
Optimal – Alternative Investeringer, klasse kontoførende 120,51 -1,14 % -10,14 % -17,43 % -14,72 % 16,98 % % 1013.png
Optimal – Globale Aktier Kapitalindkomst 103,43 -1,13 % -8,27 % -13,78 % -7,61 % % % 1150.png
Optimal – Globale Obligationer, klasse kontoførende 99,79 -0,44 % -1,44 % -3,21 % -1,74 % -3,82 % % 1011.png
Optimal – Danske Obligationer, klasse kontoførende 83,09 -0,18 % -4,54 % -14,01 % -13,64 % -15,82 % % 1024.png
Optimal – Balance Mix, klasse kontoførende 108,56 -0,88 % -6,97 % -14,30 % -11,13 % 3,75 % % 967.png
Hammers Fonde – Lav, kl f 100,54 -1,41 % -7,42 % -14,20 % -11,89 % % % 1125.png
Hammers Fonde – Høj, kl f 117,95 -1,02 % -8,79 % -14,11 % -9,57 % % % 1127.png
PP Capital StockPick, klasse notering 122,56 -1,76 % -13,55 % -18,60 % -17,36 % 22,76 % % 965.png
PP Capital – BASIS, kl n EUR 102,70 -0,56 % -5,80 % -19,97 % -16,67 % -2,87 % % 973.png
PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR 99,71 -0,71 % -4,38 % -20,92 % -15,22 % % % 1105.png
Lundgreen's Invest – China, kl n EUR 122,37 -1,47 % -9,47 % -16,73 % -21,98 % 16,37 % % 1067.png
Snowball Invest, kl n 88,14 -1,30 % -8,80 % -11,86 % % % % 1166.png
ØU Invest Balance, kl n 75,11 -1,30 % -14,56 % -24,89 % % % % 1168.png

Kapitalforeningen

Navn Indre værdi Afkast 1 dag Afkast 1 md. Afkast åtd. Afkast 1 år Afkast 3 år Afkast 5 år Dokumenter Kapitalforvaltere
Atlas Global Macro, kl f 57,44 -3,80 % -6,33 % -34,99 % -40,57 % % % 1152.png
Markettimer Invest, kl f 96,04 0,48 % -3,96 % -3,96 % % % % 1176.png

PORTFOLIOMANAGER

Vores investeringsfonde

Investeringsforeningen PortfolioManager blev etableret i 2018, og Kapitalforeningen PortfolioManager blev etableret i 2021.

De to investeringsfonde blev stiftet for at skabe et uafhængigt og omkostningseffektivt investeringsalternativ.

Vores investeringsfonde er Danmarks første investeringsfonde, som tilbyder direkte køb og salg af investeringsbeviser via investeringsfonden til private investorer. Du betaler ingen kurtage, når du handler på Fundmarkets investeringsplatform. Investeringsbeviser i danske investeringsfonde handles traditionelt via en bank og over børsen, hvilket betyder ekstra omkostninger både ved køb og salg af investeringsbeviser og i den periode, hvor man ejer beviserne.

Investeringsforeningen PortfolioManager udbyder også afdelinger, som handles på traditionel vis gennem et depot i banken.

Investeringsfondene samarbejder med Fundmarket, som stiller en investeringsplatform på Fundmarket.dk til rådighed for kontoførende afdelinger, som private investorer og investeringsrådgivere anvender til investering.

De enkelte afdelinger varetages af forskellige kapitalforvaltere, der hver især har implementeret deres investeringsstrategi for afdelingen. Værdier og investeringsstrategi for den enkelte kapitalforvalter fremgår under Fundmarkets produkter.

På investeringsfondenes hjemmeside, PortfolioManager.dk, kan du finde yderligere information om produkterne, der udbydes – herunder kursudvikling, omkostninger, dokumenter m.m.