VÆRD AT VIDE

Vores investeringsfonde

Fundmarket tilbyder nemme investeringsmuligheder uden kurtage til private investorer og investeringsrådgivere. Fundmarket forvalter to investeringsfonde, Investeringsforeningen PortfolioManager og Kapitalforeningen PortfolioManager. De to investeringsfonde består af en række afdelinger, der har indgået aftale om kapitalforvaltning henholdsvis rådgivning om investeringsmuligheder med forskellige kapitalforvaltere. Ultimo juni 2022 forvaltede Fundmarket en formue på ca. 2,3 mia. kroner fordelt på 16 afdelinger. Læs mere om hvad en investeringsfond er her.

Investeringsforeningen

Navn Indre værdi Afkast 1 dag Afkast 1 md. Afkast åtd. Afkast 1 år Afkast 3 år Afkast 5 år Dokumenter Kapitalforvaltere
Optimal – Globale Aktier, klasse kontoførende 135,71 0,62 % 1,86 % -9,90 % -6,96 % 22,68 % % 1010.png
Optimal – Danske Aktier, klasse kontoførende 133,34 1,82 % 8,73 % -15,26 % -12,58 % 32,27 % % 1012.png
Optimal – Alternative Investeringer, klasse kontoførende 128,07 1,10 % 2,55 % -12,36 % -11,00 % 20,14 % % 1013.png
Optimal – Globale Aktier Kapitalindkomst 108,05 0,62 % 1,86 % -9,84 % -6,86 % % % 1150.png
Optimal – Globale Obligationer, klasse kontoførende 98,91 -0,19 % -0,57 % -4,21 % -3,69 % -4,33 % % 1011.png
Optimal – Danske Obligationer, klasse kontoførende 85,30 0,26 % 2,06 % -11,73 % -11,63 % -12,46 % % 1024.png
Optimal – Balance Mix, klasse kontoførende 113,58 0,46 % 2,16 % -10,36 % -8,67 % 6,22 % % 967.png
Hammers Fonde – Lav, kl f 105,11 0,55 % 2,08 % -10,40 % -9,15 % % % 1125.png
Hammers Fonde – Høj, kl f 124,38 0,15 % 1,97 % -9,50 % -6,54 % % % 1127.png
PP Capital StockPick, klasse notering 146,46 1,03 % 8,48 % -2,73 % 0,87 % 33,35 % % 965.png
PP Capital – BASIS, kl n EUR 104,83 0,74 % 0,35 % -18,31 % -16,73 % -0,31 % % 973.png
PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR 98,33 1,40 % 0,91 % -22,02 % -19,63 % % % 1105.png
Lundgreen's Invest – China, kl n EUR 122,12 -2,02 % 11,10 % -16,90 % -18,88 % 13,01 % % 1067.png
Snowball Invest, kl n 93,01 -0,67 % 5,96 % -6,99 % % % % 1166.png
ØU Invest Balance, kl n 91,60 2,92 % 10,37 % -8,40 % % % % 1168.png

Kapitalforeningen

Navn Indre værdi Afkast 1 dag Afkast 1 md. Afkast åtd. Afkast 1 år Afkast 3 år Afkast 5 år Dokumenter Kapitalforvaltere
Atlas Global Macro, kl f 61,96 4,65 % 12,58 % -29,87 % -33,23 % % % 1152.png
Markettimer Invest, kl f 91,54 -1,15 % -8,10 % -8,46 % % % % 1176.png

PORTFOLIOMANAGER

Få bedre investeringsmuligheder med vores investeringsfonde

Investeringsforeningen PortfolioManager blev etableret i 2018, og Kapitalforeningen PortfolioManager blev etableret i 2021.

De to investeringsfonde blev stiftet for at skabe et uafhængigt og omkostningseffektivt investeringsalternativ og på den måde give bedre investeringsmuligheder.

Vores investeringsfonde er Danmarks første investeringsfonde, som tilbyder direkte køb og salg af investeringsbeviser via investeringsfonden til private investorer. Du betaler ingen kurtage, når du handler på Fundmarkets investeringsplatform. Investeringsbeviser i danske investeringsfonde handles traditionelt via en bank og over børsen, hvilket betyder ekstra omkostninger både ved køb og salg af investeringsbeviser og i den periode, hvor man ejer beviserne.

Investeringsforeningen PortfolioManager udbyder også afdelinger, som handles på traditionel vis gennem et depot i banken.

Investeringsfondene samarbejder med Fundmarket, som giver dem bedre investeringsmuligheder ved at stille en investeringsplatform på Fundmarket.dk til rådighed for kontoførende afdelinger, som private investorer og investeringsrådgivere anvender til investering.

De enkelte afdelinger varetages af forskellige kapitalforvaltere, der hver især har implementeret deres investeringsstrategi for afdelingen. Værdier og investeringsstrategi for den enkelte kapitalforvalter fremgår under Fundmarkets produkter.

På investeringsfondenes hjemmeside, PortfolioManager.dk, kan du finde yderligere information om investeringsmuligheder og produkterne, der udbydes – herunder kursudvikling, omkostninger, dokumenter m.m.