Investeringsfond

Kold Investments

Kold Investments foretager langsigtede investeringer i selskaber, der drager nytte af relativ skala på enten udbuds- eller efterspørgselssiden (også kaldet stordriftsfordele og netværkseffekter), og som har en professionel og passioneret ledelse. Porteføljen vil være koncentreret i 8-14 langsigtede investeringer, som Kold Investments har omfattende kendskab til gennem dybdegående kommerciel og finansiel analyse.

Bag Kold Investments står Simon Kold, der har knap 10 års erfaring med investeringer i både børsnoterede og unoterede selskaber. Han er desuden forfatter til investeringsbogen On the Hunt for Great Companies: An Investor’s Guide to Evaluating Business Quality and Durability, der udgives af det amerikanske forlag Wiley.