Indgivelse af klage

Hvis du er utilfreds med rådgivningen vedrørende dine investeringer i vores investeringsfonde, bedes du kontakte din investeringsrådgiver.

Investeringsfonde

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører vores investeringsfonde eller handler foretaget via Fundmarket.dk, kan du kontakte Fundmarket.dk direkte via kontakt@fundmarket.dk eller vores interne mailsystem.  

Klageansvarlig

Hvis du ikke finder vores svar tilfredsstillende, bedes du venligst kontakte vores klageansvarlige på følgende adresse:

Agern Allé 24
2970 Hørsholm

Telefon: +45 38 42 21 42
E-mail: kontakt@fundmarket.dk

Att.: Klageansvarlig

Ankeinstans

Er du ikke tilfreds med Fundmarkets behandling af din klage, kan du henvende dig til Det finansielle ankenævn. Det finansielle ankenævn er i medfør af lov om forbrugerklager, godkendt til at behandle klager over bl.a. investeringsfonde, fortrinsvis fra private forbrugere.

Du kan læse mere her om Det finansielle ankenævn.

Adressen er:

Det finansielle ankenævn
Store Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K