Indgivelse af klage

 

Hvis du er utilfreds med rådgivningen omkring dine investeringer i Investeringsforeningen PortfolioManager, bedes kontakte din investeringsrådgiver.

 

Produkter fra investeringsforeningen

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne eller handler foretaget på Fundmarket.dk, kan du kontakte Fundmarket.dk direkte via det interne mailsystem.  Vi vil ligeledes svare dig via det interne mailsystem.

Vi svarer aldrig via almindelige e-mails, af hensyn til at beskytte dine oplysninger.

 

Klageansvarlig

Hvis du ikke finder vores svar tilfredsstillende, bedes du venligst kontakte den pågældende forenings klageansvarlige på følgende adresse:

Agern Allé 24, 2970 Hørsholm

Telefon: +45 38 42 21 42

E-mail: kontakt@fundmarket.dk

Att.: Klageansvarlig

 

Ankeinstans

Er du ikke tilfreds med Fundmarket A/S’ behandling af din klage, kan du henvende dig til Det finansielle ankenævn. Det finansielle ankenævn er i medfør af lov om forbrugerklager, godkendt til at behandle klager over bl.a. investeringsfonde.

Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S er med i det fælles Ankenævn for Investeringsforeninger, som du kan læse mere om her – Det finansielle ankenævn

Adressen er:

Det finansielle ankenævn
Store Kongensgade 62, 2
1264 København K