Indgivelse af klage

Hvis du er utilfreds med rådgivningen vedrørende dine investeringer i vores investeringsfonde, bedes du kontakte din investeringsrådgiver.

Investeringsfonde

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører vores investeringsfonde eller handler foretaget via Fundmarket.dk, kan du kontakte Fundmarket.dk direkte via kontakt@fundmarket.dk eller vores interne mailsystem.  

Klageansvarlig

Hvis du ikke finder vores svar tilfredsstillende, bedes du venligst kontakte den Klageansvarlige Nina Trolle Boldt.

Den Klageansvarlige kan kontaktes på adressen Agern Allé 24, 2970 Hørsholm eller via tlf. +45 38 42 21 42 eller email: kontakt@fundmarket.dk

Att. Klageansvarlig.

Ankeinstans

Er du ikke tilfreds med Fundmarkets behandling af din klage, kan du henvende dig til Det finansielle ankenævn. Det finansielle ankenævn er i medfør af lov om forbrugerklager, godkendt til at behandle klager over bl.a. investeringsfonde, fortrinsvis fra private forbrugere.

Du kan læse mere her om Det finansielle ankenævn.

Adressen er:

Det finansielle ankenævn
Store Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K