Dokumenter vedrørende Fundmarket

Selskabsmeddelelser

Investeringsforeningen PortfolioManager – finanskalender for 2021

Hermed følger de forventede datoer for offentliggørelse af års- og delårsrapporter samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2021.

Finanskalender 2021 for Investeringsforeningen PortfolioManager

 

Fundmarket A/S afholder ekstraordinær generalforsamling – 28. december 2020

Fundmarket A/S, CVR-nr. 38 25 70 80, afholder ekstraordinær generalforsamling 28. december 2020 kl. 8.00 på adressen:

Diplomvej 381

2800 Kgs. Lyngby

Dagsorden og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling i Fundmarket A/S er vedlagt denne indkaldelse.

Dagsorden til EGF – 2020-12-28

Vedtægter

x

Generalforsamlinger

x

Halvårs- og årsrapporter

Halvårsregnskab 2020 – Halvårsrapport 2020 Fundmarket

Politikker

x