Dokumenter vedrørende Fundmarket

Selskabsmeddelelser

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden til EGF – 2021-07-28

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden til EGF – 2021-05-27

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fundmarket med fuldstændige forslag – 2021-04-14

 

Valg til Investorforum 2021

Kandidater på fundmarket.dk – 10-03-2021

 

Investorforum

Indkaldelse Investorforum – Fundmarket.dk – 23-02-2021

Valgregulativ investorforum – Fundmarket -17-02-2021

 

Indkaldelse til ekstraordinær generelforsamling onsdag d. 17 feb. 2021 kl 8:00

Dagsorden til EGF – 2021-02-17

 

Investeringsforeningen PortfolioManager – finanskalender for 2021

Hermed følger de forventede datoer for offentliggørelse af års- og delårsrapporter samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2021.

Finanskalender 2021 for Investeringsforeningen PortfolioManager

 

Fundmarket A/S afholder ekstraordinær generalforsamling – 28. december 2020

Fundmarket A/S, CVR-nr. 38 25 70 80, afholder ekstraordinær generalforsamling 28. december 2020 kl. 8.00 på adressen:

Diplomvej 381

2800 Kgs. Lyngby

Dagsorden og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling i Fundmarket A/S er vedlagt denne indkaldelse.

Dagsorden til EGF – 2020-12-28

Halvårs- og årsrapporter

Årsrapport 2020 – Årsrapport 2020 Fundmarket

Halvårsrapport 2020 – Halvårsrapport 2020 Fundmarket

Årsrapport 2019 – Årsrapport for IFS Fundmarket 2019

Halvårsrapport 2019 – Halvårsrapport IFS Fundmarket 2019

Øvrige dokumenter