VÆRD AT VIDE

Ofte stillede spørgsmål

Hvor havner mine penge, når jeg investerer via Fundmarket?

Dine penge havner på en bankkonto, der tilhører den investeringsfond, som du investerer gennem.

Fundmarket beregner hvor mange investeringsbeviser, du får for de penge, som du overfører.

Vores investeringsfonde, Investeringsforeningen PortfolioManager og Kapitalforeningen PortfolioManager, har depot og konti i Danske Bank, som er depotbank og dermed forestår kontrol af og tilsyn med, at gældende regler overholdes.

Hvad er forskellen mellem en kontoførende investeringsfond og en traditionel investeringsfond, som jeg kan købe via min netbank?

Med en kontoførende investeringsfond har du en investeringskonto i fonden og behøver ikke et depot i et pengeinstitut.

Du kan således ikke se din beholdning af investeringsbeviser, når du logger på din netbank (dette kræver, at du logger på hos Fundmarket).

En traditionel (børsnoteret) investeringsfond er et produkt, der distribueres gennem et pengeinstitut, og investeringsbeviserne ligger i depot i et pengeinstitut.

Hvorfor er de faste omkostninger lavere i de kontoførende investeringsfonde end i de børsnoterede?

De faste omkostninger er forskellige for de to typer, da en kontoførende investeringsfond friholdes for en række omkostninger, som den børsnoterede er underlagt.

De kontoførende investeringsfonde friholdes for omkostninger bl.a. til market maker, VP-registrering samt andre omkostninger i forbindelse med børsnotering og distribution.

Hvem investerer pengene i vores investeringsfonde?

Vores investeringsfonde har indgået aftaler med flere kapitalforvaltere – vi henviser til vores side med Investeringfonde, hvor vi har oplistet dem for de forskellige produkter.

Hvordan køber jeg andele i investeringsfondene?

Du kan købe andele i investeringsfondene enten ved at logge ind på din investeringskonto hos Fundmarket eller via din netbank.

  1. Hvis du ønsker at købe andele i de kontoførende investeringsfonde, skal du gøre det via Fundmarket.dk. Hvis det er din første handel, skal du først oprette dig på Fundmarket.dk.
  2. Hvis du ønsker at købe andele via dit pengeinstitut, skal du typisk angive ISIN-koden på den investeringsfond, som du ønsker at handle, og enten indtaste den i din netbank eller alternativt kontakte dit rådgiver i dit pengeinstitut for nærmere vejledning.

Når du handler via dit pengeinstitut, betaler du oftest kurtage til pengeinstituttet. Der betales ikke kurtage ved handel via Fundmarket.dk.

Ved salg af andele gør ovenstående sig også gældende, blot med modsat fortegn.

Hvor kan jeg se mine beholdninger i investeringsfondene?

Hvis du har købt andele i de kontoførende investeringsfonde, kan du finde dine beholdninger ved at logge på Fundmarket.

Hvis du har købt andele i de børsnoterede investeringsfonde, kan du finde dine beholdninger på dit værdipapirdepot i din netbank.

Kan I rådgive mig om investering af mine midler i investeringsfondene på Fundmarket.dk?

Nej, hverken Fundmarket eller investeringsfondene yder investeringsrådgivning, og derfor henviser vi til rådgivere, som har tilladelse til at yde denne form for investeringsrådgivning.

Under menupunktet samarbejdspartnere, kan du se hvilke investeringsrådgivere, Fundmarket samarbejder med.

Hvem står bag og fører tilsyn med vores investeringsfonde?

Investeringsforeningen PortfolioManager er en selvstændig investeringsforening med egen bestyrelse. Tilsvarende er Kapitalforeningen PortfolioManager en selvstændig kapitalforening med egen bestyrelse.

Tilsynet varetages af Finanstilsynet.

Hvor kan jeg få hjælp til at investere?

Du kan tage kontakt til en investeringsrådgiver. Under menupunktet samarbejdspartnere, kan du se hvem Fundmarket samarbejder med.

Investeringsforening, kapitalforening, investeringsfond, afdeling. Hvad er forskellen?

Investeringsforeninger er underlagt investeringsrestriktioner i henhold til lov om investeringsforening m.v. (implementerer UCITS-direktivet).

Kapitalforeninger definerer selv sine investeringsrestriktioner og kan have større risiko end investeringsforeninger. Disse kan også være delvist lukkede, så man ikke kan købe og sælge andele hver dag.

Investeringsfonde er en samlebetegnelse for investeringsforeninger og kapitalforeninger.

Både investeringsforeninger og kapitalforeninger er opdelt i afdelinger, der er uafhængige af hinanden, så når man investerer i en investeringsfond, så er det i virkeligheden en afdeling, man køber andele i.

Er det sikkert at handle på Fundmarket?

Ja. Fundmarket er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, ekstern revision og kontrol fra investeringsfondenes depotbank.

Hvordan er jeg stillet, hvis Fundmarket lukker?

Dine penge er investeret gennem en investeringsfond, som er uafhængig af Fundmarket. Fundmarket er blot administrationsselskab for investeringsfonden. I tilfælde af, at Fundmarket lukker, vil investeringsfondens bestyrelse finde et andet administrationsselskab, og din investering bliver ikke påvirket af dette.

Hvad koster det at handle investeringsfonde hos Fundmarket?

Det koster ikke noget. Du betaler ikke nogen gebyrer til Fundmarket. Det er gratis at oprette en investeringskonto, og det er gratis at handle fra kontoen. Fundmarket tager heller ingen kurtage.

Skal jeg selv indberette noget til SKAT?

Fundmarket indberetter oplysninger om dine investeringer til SKAT en gang om året, hvis du kun er skattepligtig i Danmark.
Hvis du har et dansk CPR-nummer, men er skattepligtig i et andet land, skal du oplyse dit TIN-nummer (Tax Identification Number). Så indberetter vi til de danske myndigheder, med denne oplysning.

Hvordan beregnes omkostningsprocent (TER)

Omkostningsprocent hedder også “Total Expense Ratio” eller bare TER. Den består af 4 komponenter:

Løbende administrationsomkostninger

F.eks. honorar til bestyrelse, revision, administrator, investeringsrådgiver, Market Maker, børsnotering

Andre løbende omkostninger

F.eks. handelsomkostninger, indirekte administrationsomkostninger, fra Investeringsfonde, som en investeringsfond investerer i.

Resultathonorar

Resultatafhængigt honorar til investeringsrådgiveren

Prismetoder

Hvad betyder “modificeret enkeltprismetode”?:

Enkeltprismetoden er en metode til at beregne investors købs- og salgskurs ud fra en given indre værdi, og ud fra oplysninger om det samlede nettobeløb, investorerne ønsker at købe og sælge for på en pågældende dag. Det samlede nettobeløb er afgørende for hvor mange handelsomkostninger er vil være i investeringsfonden den pågældende dag, og derfor beregner man ét tillæg eller fradrag til indre værdi på dagen.

Hvad betyder “dobbeltprismetode”?:

Dobbeltprismetoden anvendes typisk i børsnoterede afdelinger, hvor investeringsbeviser handles gennem en grossist (en såkaldt Market Maker), og der derfor typisk maksimalt er ét køb (emission) eller ét salg (indløsning) pr. dag. I dette tilfælde beregner man en købskurs (indre værdi plus emissionstillæg) og en salgskurs (indre værdi minus indløsningsfradrag)