Investeringsfond

Snowball Capital

Snowball Capital – Snowball Invest er en aktiv investeringsforening, som investerer i virksomheder med unikke og holdbare konkurrencemæssige fordele, der befinder sig i dominerende positioner på konkurrencefattige og strukturelt vækstende markeder. Investeringsfilosofien for Snowball Capital kan opsummeres med følgende tre punkter:

  1. Invester i værdiskabende monopoler – virksomheder, der allerede har vundet, og hvor sandsynligheden for, at de bliver ved med at vinde i fremtiden, er høj.
  2. Lad være med at betale for meget for dem – en fair prissætning for kvalitet.
  3. Lad dem være i fred – vores kunder betaler for resultater, ikke aktivitet.

Vi mener, at investeringsfilosofien for Snowball Capital maksimerer sandsynligheden for at slå aktiemarkedet over en 5-10 årig periode, fordi den lader ”snowball-effekten” udfolde sin magi.

Om afdeling Snowball Invest, kl n

Afdelingens investeringsstrategi er at investere i aktier globalt uden anvendelse af andre finansielle instrumenter.

Rådgivningen følger en aktiv investeringsstrategi, hvis formål er at skabe et merafkast efter omkostninger ift. verdensmarkedet over en lang tidshorisont.
Investeringerne i afdelingen er spredt på en række kvalitetsvirksomheder på tværs af lande og industrier.

Afdelingen henvender sig primært til investorer med en høj risikoprofil og en lang investeringshorisont.

Afdelingen rådgives ud fra Snowball Capital ApS (”Snowball Capital”) investeringsfilosofi, der kan kondenseres ned til følgende tre punkter:
1. Invester i kvalitetsvirksomheder – virksomheder, der allerede har vundet, og hvor sandsynligheden for, at de bliver ved med at vinde i fremtiden, er høj.
2. Køb ejerandelene til en fornuftig pris – en fair prissætning for kvalitet.
3. Gør ingenting – vores kunder betaler for resultater, ikke aktivitet.

For at opnå det fulde udbytte af sin investering i afdeling Snowball Invest KL, skal man som investor være langsigtet for dermed at få fuldt udbytte af afdelingens investeringsstrategi, som udnytter renters renteeffekten i porteføljens virksomheder og dermed maksimerer værdiskabelsen for virksomhedernes medejere.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6 produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Central Investorinformation Snowball Invest, kl n