ANNOX Kvant Globale Aktier KL

149,7Indre værdi
-0,91Afkast i dag
9,70Afkast år til dato
149,3 / 150,1Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne foretages ud fra en såkaldt multifaktor model. Multifaktor er en indikation af, at afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i flere klassiske investeringsstrategier såsom value, kvalitet, small cap og momentum. Investeringsstrategierne er algoritmebaseret og sker med udgangspunkt i aktiernes historiske regnskabs- og prisdata.

Investeringsstrategien i afdelingen er at investere i både nordiske og globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning. Afdelingen favoriserer aktier indenfor small cap segment, hvorfor det må forventes at afkastet i perioder vil være lavere end det generelle aktiemarked. Investeringsstrategien i afdelingen er at investere i både nordiske og globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning. Afdelingen favoriserer aktier indenfor small cap segment, hvorfor det må forventes at afkastet i perioder vil være lavere end det generelle aktiemarked.

Afdelingen anvender pt. ikke afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen henvender sig til detailinvestorer med en investeringshorisont på minimum fire år.

Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR"). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne. Læs mere herom i afdelingens prospekt.

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Industri3,20
Aktier, Teknologi53,28
Aktier, Transporttjenester5,41
Aktier, Finans8,29
Aktier, Kommunikation2,36
Kontanter27,46

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
Group I Automoti RgUS39890510951,88
A10 Networks RgUS00212110181,82
MMA Offshore RgAU000000MRM71,80
Emerald Resourc RgAU000000EMR41,78
Betsson Rg-BSE00208450141,68
Ridley Corporati RgAU000000RIC61,67
Haverty Furnitur RgUS41959610101,57
GR Engineering RgAU000000GNG01,48
Mueller Industri RgUS62475610291,47
Amphastar Pharma RgUS03209R10321,43

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeAktier Globale
FondskodeDK0061272077
BørsnoteretJa
Startdato16-06-2020
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
Annox A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont4 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,10 %
Andre løbende omkostninger1,10 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,30 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,30 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast