Demetra KL

83,54Indre værdi
0,11Afkast i dag
-1,91Afkast år til dato
83,70 / 83,38Din købskurs/salgskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer i henhold til retningslinjerne fastsat i vedtægterne og investeringsstrategien.

Afdelingen kan investere i både aktier og obligationer. Dette giver større mulighed for at agere i markedet og søge at minimere de negative udsving.

Investeringsstrategien baserer sig på langsigtede modeller og med en lav omsætningshastighed.

Afdelingens allokering til obligationer og aktier (igennem ETF’er) afhænger af konjunkturfasen, og strategien skal gerne sikre, at afdelingen kun har aktier i en stigende trend og ikke har aktier, når aktier er i en faldende trend.

Sammensætning sektorer

Område %
Obligationer, Danske79,14
Exchange traded funds (ETF)17,83
Kontanter3,03

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er forsinket med 30 dage.

Top 10 positioner

Navn Isin %
4.5 Denmark 39DK000992232025,44
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETFLU029210624119,55
1 Nordea Kre 50 CMBDK000204471816,91
1 Jyske 50 411.E CBDK000939773912,54
1 RD 50 27S CMBDK00046128847,68
1.5 RD 50 27S CMBDK00046118037,27
1.5 Nyk Realkr50-SDK00095212543,27
0.5 Denmark 27 BdsDK00099235671,39
Likvid etc.LIKVDKK1,38
0.25 DNK 52 BdsDK00099240291,27

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeBlandet afdeling
OmrådeBlandet
FondskodeDK0060511897
BørsnoteretJa
Startdato03-03-2014
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverDemetra Fondsmæglerselskab A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont4 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,01 %
Andre løbende Omkostninger1,49 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,20 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,20 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast