Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR

118,1Indre værdi
0,05Afkast i dag
8,34Afkast år til dato
117,5 / 118,7Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Målet for afdelingens investeringspolitik er at opnå langsigtet kapitalvækst gennem investering i aktier og aktierelaterede værdipapirer udstedt af kinesiske virksomheder samt virksomheder med hovedaktivitet i Kina.

Afdelingen investerer i selskaber, der er hjemmehørende i eller har hovedaktivitet i Kina. Eksponeringen mod kinesiske aktier opnås via selskaber noteret på Hong Kong- eller New York Stock Exchange. Der kan desuden foretages investeringer i amerikanske depotbeviser, hvis det underliggende selskabs hovedaktivitet er i Kina.

Andelsklassen udstedes i andele á EUR 100 gennem værdipapircentralen Euronext Securities Copenhagen.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Hong Kong2,91
Aktier, Forsyning8,90
Aktier, Medicinal4,48
Aktier, Clean Energy1,35
Aktier, Industri5,75
Aktier, Materialer5,29
Aktier, Olie og Gas11,24
Aktier, Teknologi19,17
Aktier, Cyklisk forbrug4,03
Aktier, Transporttjenester12,81
Aktier, USA0,00
Aktier, Finans10,29
Aktier, Forbrugsvarer1,84
Kontanter10,44
Aktier, Ejendomme1,49

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
LIKVHKDLIKVHKD14,04
China Suntien -H-CNE100000TW95,97
Tencent Holdings LtdKYG8757216345,75
ZJ Express -H-CNE1000004S44,83
Bj Jingneng Cle -H-CNE1000013364,48
Zhuzhou CRRC -H-CNE1000004X42,97
Towngas Smart RgKYG8972T10672,96
China Merchant -H-CNE1000002M12,56
Agricul Bk China-H-CNE100000Q432,42
CN Longyuan Power-HCNE100000HD42,37

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeAktier Kina
FondskodeDK0061137619
BørsnoteretJa
Startdato01-07-2019
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverLundgreen’s Capital ApS
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iEUR
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,01 %
Andre løbende omkostninger1,58 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,50 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,50 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast