Investeringsfond

NewDeal Invest

NewDeal Invest er rådgiver for afdelingen, som tilbyder en bred, diversificeret portefølje, der indeholder ledende teknologivirksomheder, der digitaliserer verden. 

Det er udelukkende de største og de næststørste teknologivirksomheder i verden, man finder i denne portefølje, da det er denne kategori af virksomheder, som giver det bedste, langsigtede afkast med lavest mulig risikoprofil. 

Porteføljens bredde betyder, at den, et stykke af vejen, fungerer som en sektorspecifik ETF, men vores aktive udvælgelse af aktier medvirker til, at vi undgår en masse af den ‘dødvægt’ som ETFer tit indeholder.

Om afdeling NewDeal Invest, kl n

Afdelingens investeringsstrategi er at foretage investering i børsnoterede aktier i udenlandske selskaber, som har en markedsværdi på mindst DKK 500 mio., og hvor værdien af de langsigtede vækstmuligheder efter Selskabets vurdering er højere end den aktuelle aktiekurs tilsiger.

Afdelingen vil investere på tværs af geografi og sektorer i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt ved at operere i områder, som strukturelt vokser. Det vil sige områder, som vokser mere end økonomien som helhed, uanset om konjunkturerne går op eller ned. Afdelingen vil have en fokuseret portefølje af aktier.

Afdelingen følger en investeringsstrategi om absolut afkast.

Investeringsstilen henvender sig til investorer med en høj risikoprofil og langsigtet investeringshorisont.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (“SFDR”). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.

Central Investorinformation NewDeal Invest, kl n