Investeringsfond

Lundgreen’s Capital

Lundgreen’s Capital arbejder med løsninger på kundens præmisser. Kvalitet, erfaring og indsigt er væsentligt, når der rådgives om investeringsmuligheder, finansielle risici eller markedsforventninger. Det arbejde vi udfører er vores passion, og det resulterer i en naturlig engageret indsats fra vores side.

Hos Lundgreens’s Capital er vi fuldt fleksible over for den enkelte kundes behov. Det giver os den fordel, at vi meget hurtigt kan tilpasse os til de skiftende behov fra vores kunder

Om afdeling Lundgreen’s Invest – China

Målet for afdelingens investeringspolitik er at opnå langsigtet kapitalvækst gennem investering i aktier og aktierelaterede værdipapirer udstedt af kinesiske virksomheder samt virksomheder med hovedaktivitet i Kina.

Afdelingen investerer i selskaber, der er hjemmehørende i eller har hovedaktivitet i Kina. Eksponeringen mod kinesiske aktier opnås via selskaber noteret på Hong Kong- eller New York Stock Exchange. Der kan desuden foretages investeringer i amerikanske depotbeviser, hvis det underliggende selskabs hovedaktivitet er i Kina.

Andelsklassen udstedes i andele á EUR 100 gennem værdipapircentralen Euronext Securities Copenhagen.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Central Investorinformation Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR