Investeringsfond

Lundgreen’s Capital

Lundgreen’s Capital arbejder med løsninger på kundens præmisser. Kvalitet, erfaring og indsigt er væsentligt når der rådgives om investeringsmuligheder, finansielle risici eller markedsforventninger. Det arbejde vi udfører er vores passion og det resulterer i en naturlig engageret indsats fra vores side.

Vi er fuldt fleksible over for den enkelte kundes behov. Det giver os den fordel, meget hurtig, altid at kunne tilpasse os til de skiftende behov fra vores kunder

Lundgreen’s Invest – China KL

Lundgreen’s Invest – China KL er en investeringsforening med investeringspolitik om at opnå langsigtet kapitalvækst, gennem investering i aktier og aktierelaterede værdipapirer udstedt af kinesiske virksomheder, samt virksomheder med hovedaktivitet i Kina.

Central Investorinformation Lundgreen’s Invest – China KL