Investeringsfond

Horizon3 Innovation

Horizon3 er investeringsrådgiver for afdelingen, hvis formål er at skabe et højt, langsigtet afkast ved at akkumulere aktier i verdens mest innovative vækstvirksomheder. Horizon3 har fokus på langsigtet investering og har derfor som minimum en tre års horisont, når der investeres.