Investeringsfond

Horizon3 Innovation

Horizon3 er investeringsrådgiver for afdelingen, hvis formål er at skabe et højt, langsigtet afkast ved at akkumulere aktier i verdens mest innovative vækstvirksomheder. Horizon3 har fokus på langsigtet investering og har derfor som minimum en tre års horisont, når der investeres.

Om afdeling Horizon3 Innovation KL

Afdelingens investeringsstrategi er at investere i globale og børsnoterede vækstaktier uden anvendelse af andre finansielle instrumenter.

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvis formål er at skabe et godt, langsigtet afkast ved at investere i innovative vækstvirksomheder der har stærke markedspositioner, strukturel medvind, skalerbare forretningsmodeller, sund økonomi og lange vækstrejser foran sig.

Afdelingen henvender sig til investorer med en høj risikoprofil og en lang investeringshorisont. Afdelingen rådgives af Horizon3 A/S og ud fra deres investeringsfilosofi, der kan kondenseres ned følgende tre punkter:

1. Investér i verdens mest innovative vækstvirksomheder med stærke markedspositioner, strukturel medvind, skalerbare forretningsmodeller, sund økonomi og lange vækstrejser foran sig.
2. Køb ejerandelene til en fair pris i forhold til virksomhedernes langsigtede potentiale.
3. Behold ejerandelene så længe investeringscasen er intakt.

For at opnå det fulde udbytte af sin investering i afdeling Horizon3 Innovation KL, skal man som investor være langsigtet og have en investeringshorisont på minimum fem år.

På den mådes sikres et højt udbytte af afdelingens investeringsstrategi, som i høj grad handler om at udnytte compounding effekten og dermed maksimere afkastet for virksomhedernes medejere.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6 produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Central Investorinformation Horizon3 Innovation, kl n