Investeringsfond

Petersen & Partners

Petersen & Partners er en uafhængig porteføljeforvalter med mange års erfaring inden for porteføljeforvaltning for professionelle investorer såsom pensionsfonde, fonde, selskaber, familiekontorer og enkeltpersoner med høj nettoformue.

Petersen & Partners er en uafhængig forvalter med et erfarent team af enkeltpersoner og dedikeret udelukkende til at skabe værdi for investorerne.

Petersen & Partners modulære tilgang til porteføljekonstruktion giver investorer adgang til løsninger af institutionel kvalitet til priser, der normalt kun er tilgængelige for pensionskasser.

Om afdeling Petersen & Partners Loans KL f

Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S er afdelingens porteføljeforvalter.

Afdelingen investerer hovedsageligt i investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans. Afdelingen kan desuden investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Inden for det fastlagte investeringsunivers investerer afdelingen primært i europæiske investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans.

Afdelingen investerer primært i investeringsfonde udstedt i EUR eller DKK. Desuden kan afdelingen investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Investering kan ske i obligationer, som er udstedt i et EU- eller EØSland, og som er udstedt i EUR eller DKK.

Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer, der ønsker eksponering til kreditobligationer og loans og med en tidshorisont på mindst 3 år. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.

Central Investorinformation Petersen & Partners Loans , kl f

Om afdeling Petersen & Partners Loans KL u

Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S er afdelingens porteføljeforvalter.

Afdelingen investerer hovedsageligt i investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans. Afdelingen kan desuden investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Inden for det fastlagte investeringsunivers investerer afdelingen primært i europæiske investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans.

Afdelingen investerer primært i investeringsfonde udstedt i EUR eller DKK. Desuden kan afdelingen investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Investering kan ske i obligationer, som er udstedt i et EU- eller EØSland, og som er udstedt i EUR eller DKK.

Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer, der ønsker eksponering til kreditobligationer og loans og med en tidshorisont på mindst 3 år. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.

Central Investorinformation Petersen & Partners Loans , kl u