Investeringsfond

Økonomisk Ugebrev

ØU Invest Balance Invest er en anderledes investeringsfond, der grundlæggende følger porteføljen i Økonomisk Ugebrev Formue

Udgangspunktet er en meget forsigtig investeringsstrategi: I stigende markeder forventer vi at følge nogenlunde med markedet op. I faldende markeder er det hensigten også at tjene penge, dels fordi vi skruer meget ned for aktieandelen, og dels fordi vi afdækker risikoen med ikke gearede short-positioner.

Bruno Japp og Morten W. Langer, har fulgt de danske børsnoterede selskaber i mere end 25 år, og de har udviklet en meget robust analysemodel, som blandt andet omfatter analyse af regnskaber, ledelseskvalitet, strategi, kapitalforhold, handelsmønstre og meget mere.

Om afdeling ØU Invest Balance, kl n

Afdelingens investeringsstrategi er baseret på handler i Økonomisk Ugebrevs Portefølje, hvor køb og salg i porteføljen så vidt muligt afspejles i afdelingen, dog tilpasset placeringsreglerne for UCITS-fonde. Afdelingen er forvaltet med en aktiv strategi. Økonomisk Ugebrev udsender aktietips til en bred skare af læsere og ud fra disse aktietips fører Økonomisk Ugebrev en portefølje.

Investeringsuniverset i Økonomisk Ugebrevs portefølje består primært af danske aktier og UCITS-godkendte ETF’er. Porteføljen er fastsat ud fra likviditet i de enkelte aktier. Disse er løbende blevet justeret ud fra givne markedsforhold og de kan fortsat justeres.

Investeringsstrategien i porteføljen identificerer skift i det økonomiske miljø og markedets risikoappetit. I stigende aktiemarkeder tager porteføljen høj risiko og tilstræber at klare sig bedre end eller på niveau med det generelle danske aktiemarked. I faldende aktiemarkeder tages der risiko af porteføljen for at undgå kurstab. Dette gøres med henblik på at få en stærk performance over en længere årrække.

Strategien bygger på to grundelementer: 1. En forsigtig balanceret samlet aktierisiko, som er tilpasset det aktuelle marked. 2. En stockpick-tilgang, hvori enkeltaktier analyseres grundigt ud fra ca. 25 forskellige vurderingsvinkler.

I perioder med faldende aktiemarkeder, kan aktieandelen i afdelingen i perioder reduceres. Der kan i disse perioder købes ikke gearede ETF’er i andre aktivklasser med henblik på at reducere kurstabene. Muligheden anvendes som et forsikringselement, som giver mulighed for kursgevinster i faldende aktiemarkeder.

Strategien har fokus på absolut afkast. Afdelingen har intet benchmark. Målet for en afdeling uden benchmark er at opnå et afkast svarende til afkastet for det relevante marked under hensyntagen til afdelingernes risiko.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Central Investorinformation ØU Invest Balance, kl n