Investeringsfond

Økonomisk Ugebrev

AktieUgebrevet Invest er en anderledes investeringsfond, der grundlæggende følger porteføljen i Økonomisk Ugebrev Formue

Udgangspunktet er en meget forsigtig investeringsstrategi: I stigende markeder forventer vi at følge nogenlunde med markedet op. I faldende markeder er det hensigten også at tjene penge, dels fordi vi skruer meget ned for aktieandelen, og dels fordi vi afdækker risikoen med ikke gearede short-positioner.

Bruno Japp og Morten W. Langer, har fulgt de danske børsnoterede selskaber i mere end 25 år, og de har udviklet en meget robust analysemodel, som blandt andet omfatter analyse af regnskaber, ledelseskvalitet, strategi, kapitalforhold, handelsmønstre og meget mere.

Aktieugebrevet Invest

Målsætningen er at sikre en robust og diversificeret investeringsportefølje, som kan levere et højt langsigtet afkast. Der stiles mod en miks mellem kortsigtede og langsigtede investeringer. Typisk vil 30-50 procent af porteføljen af danske aktier være tænkt som langsigtede investeringer.

Op til 50 procent af formuen indgår i en mere dynamisk investeringsstrategi, hvor der investeres efter en kortere horisont. Typisk vil andelen af korte aktiepositioner blive skruet markant ned i negative markeder. Hensigten er at neutralisere samlede negative afkast i negative markeder.

Central Investorinformation Aktieugebrevet Invest