Optimal - Danske Obligationer kl f

90,8Indre værdi
0,13Afkast i dag
2,34Afkast år til dato
90,8 / 90,8Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen tilstræber at investere i op mod 25 forskellige danske, hovedsageligt realkreditobligationer, denomineret i danske kroner eller euro.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende, typisk årligt.

Det tilstræbes, at det samlede risikomål, beregnet som den optionsjusterede varighed, samlet ikke overstiger 10 år.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Sammensætning sektorer

Område %
Obligationer, Danske89,22
Kontanter10,78

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
5 RD 53 23 CMBDK000462381610,09
LIKVDKKLIKVDKK9,91
5 Nordea Kre 53 CMBDK00020559129,15
5 Jyske 56 CBDK00094099227,91
6 Jyske 56 111.E CBDK00094104256,94
RD 24 12 FRCMBDK00046156305,89
2.5 Nyk Realkr 47DK00097972435,42
2 Nyk Realkr53-S CBDK00095286974,23
Nyk Realkr 24-S FRCDK00095336974,17
2.5 BRFkredit 47DK00093843234,13

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeObligationsafdeling
OmrådeObligationer Danske
FondskodeDK0061538873
BørsnoteretNej
Startdato08-02-2019
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverOptimal Invest Fondsmæglerskab A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeModificeret enkeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende omkostninger0,39 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,13 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,13 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast