PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR

101,50Indre værdi
0,41Afkast i dag
4,25Afkast år til dato
101,75 / 101,25Din købskurs/salgskurs

Mål og investeringspolitik

Der investeres primært i børshandlede indeksforeninger (ETF’er) og investeringsforeningsafdelinger.

Foreningens eksponering mod givne aktivklasser vil som udgangspunkt blive afholdt i børshandlede indeksforeninger (ETF’er) og investeringsforeningsafdelinger.

Strategien identificerer skift i både det økonomiske miljø og markedets risikoappetit. Dette gøres på baggrund af en samlet strategi, der tager højde for, hvad der sker på lang sigt med vækst- og inflationsudviklingen samt på kort sigt med momentum og sentiment.

Strategien bygger på en antagelse om, at de to vigtigste faktorer, der påvirker afkastet på aktivklasser, er hhv. skift i det økonomiske miljø (ændringer i vækst og inflation) og skift i risikoappetitten.

Den strategiske allokering udfærdiges under hensyntagen til den underliggende udvikling i vækst- og inflationsudviklingen samt risikoappetitten. Fokus er på at skabe de bedste forudsætninger for optimal udvikling i foreningens formueudvikling ved at balancere afkast og risiko.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning1,15
Aktier, Medicinal5,79
Aktier, Industri4,10
Aktier, Materialer1,09
Aktier, Olie og Gas1,27
Aktier, Teknologi10,25
Aktier, Cyklisk forbrug5,40
Aktier, Finans6,54
Obligationer, Stat55,30
Aktier, Forbrugsvarer2,88
Aktier, Kommunikation4,92
Kontanter0,19
Aktier, Ejendomme1,10

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er forsinket med 30 dage.

Top 10 positioner

Navn Isin %
iShares Core SogP 500 UCITS ETF USD (Dist)IE003144206819,97
iSh SP 500 ESG Ucits ETFIE000CR7DJI819,50
iShs USD Tre Bd EURIE00BGPP669718,90
iShs SogP 500 EUR-AcIE00B3ZW0K1816,76
SPDR SogP 500 EURIE00BYYW2V4411,51
Inve II US 7-10 EURIE00BF2FN8699,94
Xtr 500 EUR-1C-AccIE00BM67HW993,15
Likvid etc.LIKVEUR0,18
Likvid etc.LIKVDKK0,07
Likvid etc.LIKVUSD0,02

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeBlandet afdeling
OmrådeBlandede Balanceret
FondskodeDK0061274602
BørsnoteretJa
Startdato08-06-2020
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverPP Capital Asset Management A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iEUR
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,01 %
Andre løbende Omkostninger1,25 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,25 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,25 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer 25,00 DKK

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast