Investeringsfond

Optimal Invest A/S

Optimal Invest A/S’s målsætning er at skabe et betydeligt merafkast til vores kunder i forhold til vores danske konkurrenter baseret på den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Vi gør op med branchens alt for høje omkostninger og uigennemskuelige investeringsprodukter

Optimal Danske Aktier

Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.
Afdelingen investerer sin samlede formue i danske aktier noteret på Nasdaq København.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Afdelingen følger en ligevægts investeringsstrategi bestående af max. 2 % overvægt/undervægt i de enkelte C25-selskaber i forhold til en ligevægt på 4 % i hvert selskab.
Afdelingen investerer primært i C25-selskaberne, dog kan der investeres i øvrige danske aktier, når målsætningen om langsigtet afkast, risiko og sikkerhed overholdes.

Central Investorinformation Optimal Danske Aktier

Optimal Danske Obligationer

Afdelingen er aktivt styret og investerer i danske obligationer, herunder skatkammerbeviser, denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne.

Afdelingen investerer i op mod 25 forskellige danske obligationer, denomineret i danske kroner eller euro.
Det tilstræbes at den samlede renterisiko, beregnet som den optionsjusterede varighed, samlet ikke overstiger 5 år.
Afdelingen er udloddende.

Central Investorinformation Optimal Danske Obligationer

Optimal Globale Obligationer

Afdelingen investerer i indeksbaserede UCITS ETF’er, der indeholder tre komponenter:

Virksomhedsobligationer i kategorien Investment grade og Non-Investment grade, samt obligationer fra emerging markets-lande.

Fordelingen mellem de tre komponenter afhænger af forventninger til markedsudviklingen og under hensyntagen til de samlede risici ved investeringen og de samlede omkostninger.
Porteføljen rebalanceres løbende, med en max. 5 pct.-point overvægt/ undervægt ift. den til enhver tid gældende modelportefølje.

Central Investorinformation Optimal Globale Obligationer

Optimal Alternative Investeringer

Afdelingen investerer primært i en global aktieportefølje ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Afdelingens formue investeres i forskellige alternative aktie eller aktielignede investeringer, herunder tema-investeringer såsom robot-industri, Clean Energy, ejendomme, infrastruktur, Private Equity, Global Water m.m.
Formuen investeres med maksimalt 15% i hver enkelt tema-investering.
Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central Investorinformation Optimal Alternative Investeringer

Optimal Mix

Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.
Afdelingen investerer i en global balanceret portefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere) og danske obligationer.
Fordelingen mellem aktier og obligationer vil gennemsnitlig over året være minimum 51% aktier og maksimalt 49% obligationer.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består af max. 5% overvægt/undervægt af forholdet mellem aktier og obligationer.
Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central Investorinformation Optimal Balance Mix

Optimal – Globale Aktier Kapitalindkomst

Afdelingen har tilladelse til at investere som feederinstitut. Afdelingen skal således investere minimum 85 pct. af formuen i en anden UCITS
(masterinstitut). Afdelingens masterinstitut er klasse f i masterinstituttet: Investeringsforeningen PortfolioManager – Optimal – Globale Aktier.
Masterinstituttet investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere). Porteføljen styres aktivt og
rebalanceres løbende. Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:

  • Udviklede markeder (Developed Markets): Americas, Europe & Middle East, Pacific: Op til 100 %
  • Nye Markeder (Emerging Markets): Americas, Europe, Middle East & Africa, Asia. Frontier Markets: Maksimalt 20%
  • Grænse Markeder (Frontier Markets): Americas, Europe CIS, Middle East, Africa, Asia): Maksimalt 10%

Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central Investorinformation Optimal Aktier Kapitalindkomst