Investeringsfond

Optimal Invest A/S

Optimal Invest A/S’s målsætning er at skabe et betydeligt merafkast til vores kunder i forhold til vores danske konkurrenter baseret på den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Optimal Invest A/S gør op med branchens alt for høje omkostninger og uigennemskuelige investeringsprodukter