Petersen & Partners Loans, kl u

116,6Indre værdi
0,02Afkast i dag
4,05Afkast år til dato
116,1 / 117,0Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S er afdelingens porteføljeforvalter.

Afdelingen investerer hovedsageligt i investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans. Afdelingen kan desuden investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Inden for det fastlagte investeringsunivers investerer afdelingen primært i europæiske investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans.

Afdelingen investerer primært i investeringsfonde udstedt i EUR eller DKK. Desuden kan afdelingen investere direkte i stats-, realkredit- og kreditobligationer. Investering kan ske i obligationer, som er udstedt i et EU- eller EØSland, og som er udstedt i EUR eller DKK.

Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer, der ønsker eksponering til kreditobligationer og loans og med en tidshorisont på mindst 3 år. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.

Sammensætning sektorer

Område %
Kontanter100,00

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
PGIM QIF European Loan Fund EUR Accumulation IIIE000Y0E2ZK799,76
Likvid etc.LIKVDKK0,21
Likvid etc.LIKVEUR0,02
-

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeHedgeafdeling
OmrådeObligationer Øvrige
FondskodeDK0062260519
BørsnoteretNej
Startdato19-12-2022
Afdeling underKapitalforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
PorteføljeforvalterPetersen & Partners Investment Management
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
Prismetode
Typisk investeringshorisont10 år
ProdukttypeAIF
ESG-kategoriArtikel 8

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende omkostninger0,75 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,40 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,40 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast