Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst

134,2Indre værdi
0,22Afkast i dag
11,45Afkast år til dato
134,5 / 134,5Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Dette er en afdeling i en UCITS.

Afdelingen investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:

  • Udviklede markeder: Op til 100%
  • Nye markeder: Maksimalt 20%
  • Grænse markeder: Maksimalt 10%

Beviser kan normalt købes og sælges på danske bankdage.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger ("SFDR").
Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika samt forholder sig til god ledelsespraksis gennem en investeringsproces, der integrerer disse bæredygtighedsaspekter ved investering i screenede ETF’er samt investeringsrestriktioner (eksklusion).

Yderligere oplysninger om afdelingens miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremgår af prospektet, herunder bilag 4 i prospektet (SFDR-bilag).
Afdelingen er akkumulerende.

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning2,76
Aktier, Medicinal11,55
Aktier, Industri10,23
Aktier, Materialer4,43
Aktier, Olie og Gas2,85
Aktier, Teknologi19,83
Aktier, Cyklisk forbrug11,84
Aktier, Andet0,00
Aktier, Finans16,32
Aktier, Forbrugsvarer6,80
Aktier, Kommunikation9,01
Kontanter1,25
Aktier, Ejendomme3,14
Aktier, Teknologi til ældre0,00

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETFIE00BHZPJ56918,86
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF  IE00BHZPJ90818,20
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETFIE00BFNM3G4515,48
iShares MSCI World SRI UCITS ETF IE00BYX2JD698,80
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETFIE00BHZPJ2395,86
iShares MSCI ERP ESG ENHCD EURIE00BHZPJ7835,14
iShares IV PLC - iShares MSCI USA SRI UCITS ETFIE00BYVJRR925,10
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETFIE00BFNM3P364,01
iShares MSCI JPN ESG EHNCD USDIE00BHZPJ4522,96
SPDR SogP 500 ESG Leaders UCITS ETFIE00BH4GPZ281,97

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeAktier Globale
FondskodeDK0061539095
BørsnoteretNej
Startdato09-02-2021
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverOptimal Invest Fondsmæglerskab A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
Prismetode
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 8

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende omkostninger0,56 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,20 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,20 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast