Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst

128,04Indre værdi
0,57Afkast i dag
6,31Afkast år til dato
128,26 / 128,26Din købskurs/salgskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen har i henhold til § 12 i lov om investeringsforeninger m.v. Finanstilsynets tilladelse til at investere som feederinstitut.
Afdelingen skal således investere minimum 85 pct. af formuen i en anden UCITS (masterinstitut).
Afdelingens masterinstitut er klasse f i masterinstituttet: Investeringsforeningen Portfolio-Manager - Optimal - Globale Aktier.
Masterinstituttet investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere).
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.
Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling:
  • Udviklede markeder: Op til 100%
  • Nye markeder: Maksimalt 20%
  • Grænse markeder: Maksimalt 10%

Masterinstituttet har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.
Afdelingen er akkumulerende.
Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst har ikke et benchmark da målsætningen er at skabe positive afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet.
Beviser kan normalt købes og sælges på danske bankdage. Anbefaling:

Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Sammensætning sektorer

Område %
Investeringsbevis100,00
Kontanter0,00

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er forsinket med 30 dage.

Top 10 positioner

Navn Isin %
Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførendeDK0061538956100,00
Likvid etc.LIKVDKK-
-

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeAktier Globale
FondskodeDK0061539095
BørsnoteretNej
Startdato09-02-2021
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverOptimal Invest Fondsmæglerskab A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
Prismetode
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 8

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende Omkostninger0,56 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,20 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,20 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast