Snowball Invest Akk., kl n

114,9Indre værdi
-0,49Afkast i dag
15,29Afkast år til dato
114,7 / 115,1Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen har skiftet skattemæssig status pr. 1. januar 2024 til lagerbeskattet. Statusskiftet har betydning for private investorer allerede i 2023 (rubrik 61 på årsopgørelsen). Afdelingen udbetaler udbytte sidste gang efter generalforsamlingen den 25. april 2024.

Afdelingens investeringsstrategi er at investere i aktier globalt uden anvendelse af andre finansielle instrumenter.

Rådgivningen følger en aktiv investeringsstrategi, hvis formål er at skabe et merafkast efter omkostninger ift. verdensmarkedet over en lang tidshorisont.
Investeringerne i afdelingen er spredt på en række kvalitetsvirksomheder på tværs af lande og industrier.

Afdelingen henvender sig primært til investorer med en høj risikoprofil og en lang investeringshorisont.

Afdelingen rådgives ud fra Snowball Capital ApS (”Snowball Capital”) investeringsfilosofi, der kan kondenseres ned til følgende tre punkter:
1. Invester i kvalitetsvirksomheder – virksomheder, der allerede har vundet, og hvor sandsynligheden for, at de bliver ved med at vinde i fremtiden, er høj.
2. Køb ejerandelene til en fornuftig pris – en fair prissætning for kvalitet.
3. Gør ingenting – vores kunder betaler for resultater, ikke aktivitet.

For at opnå det fulde udbytte af sin investering i afdeling Snowball Invest KL, skal man som investor være langsigtet for dermed at få fuldt udbytte af afdelingens investeringsstrategi, som udnytter renters renteeffekten i porteføljens virksomheder og dermed maksimerer værdiskabelsen for virksomhedernes medejere.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6 produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Medicinal4,92
Aktier, Industri12,88
Aktier, Materialer5,70
Aktier, Teknologi44,27
Aktier, Transporttjenester0,81
Aktier, Finans5,59
Aktier, Kommunikation4,19
Kontanter19,54
Aktier, Ejendomme2,10

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
Likvid etc.LIKVDKK10,59
Visa Rg-AUS92826C83946,50
Amazon.Com RgUS02313510675,46
Taiwan Semi Sp ADRUS87403910035,29
Texas Instrument RgUS88250810405,23
Moody's RgUS61536910595,11
Rightmove RgGB00BGDT3G234,89
ASML Hldg Br RgNL00102732154,61
Prosus Rg-NNL00136547834,44
Equifax Inc RgUS29442910514,28

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeAktier Globale
FondskodeDK0061680279
BørsnoteretJa
Startdato19-01-2022
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverSnowball Capital ApS
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,02 %
Andre løbende omkostninger1,38 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,20 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,20 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast