Investeringsfond

AI Alpha Lab

I AI Alpha Lab tror vi, at kunstig intelligens i samspil med mennesker vil forandre den måde, vi investerer på. Derfor har vi udviklet vores egen sandsynlighedsbaserede AI-model, som vi bruger til at vælge vores investeringer.

Helt fra begyndelsen har det været et af vores mål at lancere en aktiebaseret investeringsforening til private investorer. Med afdeling AI Alpha Lab Globale Aktier er det ønske blevet en realitet. Afdelingen investerer i store globale aktier og henvender sig til investorer med en middel til høj risikoprofil og en langsigtet investeringshorisont på mindst 3-5 år.