Investeringsfond

AI Alpha Lab

I AI Alpha Lab tror vi, at kunstig intelligens i samspil med mennesker vil forandre den måde, vi investerer på. Derfor har vi udviklet vores egen sandsynlighedsbaserede AI-model, som vi bruger til at vælge vores investeringer.

Helt fra begyndelsen har det været et af vores mål at lancere en aktiebaseret investeringsforening til private investorer. Med afdeling AI Alpha Lab Globale Aktier er det ønske blevet en realitet. Afdelingen investerer i store globale aktier og henvender sig til investorer med en middel til høj risikoprofil og en langsigtet investeringshorisont på mindst 3-5 år.

Om afdeling AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n

Afdelingen er aktivt forvaltet og har en målsætning om at skabe et absolut, attraktivt og langsigtet afkast.

Afdelingen investerer primært i globale aktier ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties fremtidige afkast.
Afdelingen investerer primært i andele, der er optaget til handel på et reguleret marked eller som handles på et andet marked, der er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union (EU). Såfremt markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af EU, skal markedet være medlem af Federation of European Exchanges eller medlem af World Federation of Exchanges, godkendt af Finanstilsynet eller separat godkendt af bestyrelsen, jf. bilag 1 til vedtægterne.

Afdelingen har et investeringsunivers bestående af store globale aktier.

Aktierne i afdelingens portefølje udvælges på baggrund af AI Alpha Labs AI-models specifikke forventninger til den enkelte akties fremtidige afkast.
Porteføljen vil bestå af 30-70 aktier.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (“SFDR”). Afdelingen inddrager således ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.

Aktieklassen er udloddende.

Aktieklassens valuta er DKK. Fondens referencevaluta er DKK.

Påtænkt detailinvestor
Anbefaling: Denne andelsklasse er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Central Investorinformation AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n