Investeringsfond

Hammers Fonde

I Hammers Fonde varetages kundernes interesser og dermed det optimale fundament for bedre investeringsløsninger.

Hammers Fonde består af to afdelinger, den ene med en konservativ risikoprofil, mens den anden er mere aggressiv. Dermed kan fordelingen mellem de to skræddersyes til hver kundes investerings- og risikoprofil.

Om afdeling Hammers Fonde Lav, kl f

Investeringsmålet optimerer det risikojusterede afkast ud fra strategiens risikoniveau. Sammensætningen kan karakteriseres som en konservativ allokering med overvægt af stabile investeringer.

I udgangsscenariet er fordelingen mellem aktier og obligationer 30%/70%, og kan efterfølgende afviges med 15 pct. point.

Aktieallokeringen kan betragtes som strategiens eksponering til risikofyldte aktiver, mens obligationerne fortrinsvist skal ses som stabile investeringer.

Allokeringen til obligationer kan indeholde et element af mere risikofyldte obligationer, med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.

Strategien er egnet for investorer, som ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig afkast, der overstiger forrentningen af danske obligationer med kort varighed eller kontantindestående.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Central Investorinformation Hammers Fonde – Lav, kl f

Om afdeling Hammers Fonde Høj, kl f

Investeringsmålet er at optimere det risikojusterede afkast ud fra strategiens risikoniveau.

Sammensætningen kan karakteriseres som en aggressiv allokering mellem risikofyldte aktiver og stabile investeringer.

I udgangsscenariet er fordelingen mellem aktier og obligationer 85%/15%, og kan efterfølgende afviges med 15 pct. point.

Aktieallokeringen kan betragtes som strategiens eksponering til risikofyldte aktiver, mens obligationerne fortrinsvist skal ses som mere stabile investeringer.

Allokeringen til obligationer kan indeholde et element af mere risikofyldte obligationer, med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.

Strategien er egnet for investorer, der ønsker et højt afkast og er indstillet på risikoen for at opnå afkastet.

Investorer i denne profil er bekendt med, at værdipapirer kan være risikofyldte og undertiden give tab, men at risiko og afkast hænger sammen, og at selv større tab undervejs ofte er en forudsætning for højere afkast.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Central Investorinformation Hammers Fonde – Høj, kl f