Investeringsfond

Hammers Fonde

I Hammers Fonde varetages kundernes interesser og dermed det optimale fundament for bedre investeringsløsninger.

Hammers Fonde består af to afdelinger, den ene med en konservativ risikoprofil, mens den anden er mere aggressiv. Dermed kan fordelingen mellem de to skræddersyes til hver kundes investerings- og risikoprofil.

Hammers Fonde Lav

Hammers Fonde Lav er en balanceret konservativ investeringsplan med hovedvægt på stabile investeringer. Den indeholder 30% aktier og 70% obligationer, der kan justeres op og ned med 10 pct. point. Investeringsplanen styres aktivt, rebalanceres løbende og er nøje sammensat. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse.

Hammers Fonde Lav er for investorer, der ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig afkast, der bevarer opsparingens købekraft intakt og gerne lidt til.

Central Investorinformation Hammers Fonde Lav

Hammers Fonde Høj

Hammers Fonde Høj er en balanceret investeringsplan med hovedvægt på risikofyldte aktiver. Den indeholder 85% aktier og 15% obligationer i udgangspunktet, og vægtningen kan justeres op og ned, således at risikoprofilen bevares intakt. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse.

Hammers Fonde Høj er for investorer, der er bekendt med, at investering kan være risikofyldt og undertiden give tab, og at risiko og afkast hænger sammen, og at selv større tab undervejs ofte er en forudsætning – men ingen garanti – for højere afkast.

Central Investorinformation Hammers Fonde Høj