Petersen & Partners Grønne Obligationer

10.038,8Indre værdi
0,10Afkast i dag
1,66Afkast år til dato
10.033,8 / 10.043,8Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Bemærk at fonden ultimo marts 2022 skiftede til ny strategi, med fokus på grønne obligationer.

Afdelingen investerer sine midler i statsobligationer, statsgaranterede obligationer, obligationer udstedt af overstatslige myndigheder, kreditobligationer, erhvervsobligationer, konvertible obligationer, obligationer med tilknyttede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende finansielle instrumenter.

Værdipapirerne vil primært have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller være handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Endvidere kan værdipapirerne handles på det amerikanske OTC-Fixed Income marked, som er reguleret af FINRA. Afdelingen kan tillige investere i amerikanske Rule 144A-udstedelser, som omsættes på det amerikanske OTC-Fixed Income marked.

Afdelingen kan endvidere inden for sit investeringsområde investere i finansielle instrumenter optaget til handel på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer for godkendte markeder.

Afdelingen kan endvidere inden for sit investeringsområde investere i finansielle instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis.

Afdelingen er akkumulerende.

Afdelingen er bevisudstedende.

Andele, som er registreret i en værdipapircentral, udstedes gennem denne med en pålydende værdi på 10.000 DKK.

Tegningsted: Fundmarket A/S

Sammensætning sektorer

Område %

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er forsinket med 30 dage.

Top 10 positioner

Navn Isin %
-

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeObligationsafdeling
OmrådeGrønne Obligationer
FondskodeDK0060951275
BørsnoteretNej
Startdato04-05-2018
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
PorteføljeforvalterPetersen & Partners Investment Management A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse10000
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 8

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,02 %
Andre løbende omkostninger0,32 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,05 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,05 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast