Investeringsfond

Atlas Global Macro

Atlas Global Macros er en kapitalforening, hvis målsætning er at opnå et attraktivt risikojusteret absolut afkast til investorerne. Atlas Global Macro er en feederfond, som udelukkende investerer i masterfonden, Expert Investor SICAV SIF – Atlas Global Macro, som er domicileret i Luxembourg. Masterfonden har Apex Asset Management AG som porteføljeforvalter med Lars Tvede og Jakob Due som porteføljemanagere. Masterinstituttet investerer ud fra tre principper: Fleksibilitet gennem et globalt mandat med mulighed for at benytte adskillige aktivklasser og finansielle instrumenter. Top-down approach hvor aktivallokering baseres på et globalt top-down makro view. Viden, da porteføljeforvalteren har skabt et videnscenter og altid har adgang til den bedste information.

Se mere nedenfor eller på Atlas Global Macro

Om afdeling Atlas Global Macro KL

Atlas fonden er en afdeling i Kapitalforeningen PortfolioManager, som sælges på Fundmarket.dk

Afdelingen investerer som feeder fond hvilket betyder, at den udelukkende investerer i master fonden, Class A i Expert Investor SICAV SIF – Atlas Global Macro, som er domicileret i Luxembourg.

Afdelingen henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer, som forstår de risici som investeringen indebærer, og som minimum investerer 750.000 DKK i afdelingen. 750.000 DKK er minimumsinvestering.

Master fondens investeringsmål er at opnå et attraktivt risikojusteret absolut afkast til investorerne. Master fonden investerer efter følgende tre investeringsprincipper:

  1. Fleksibilitet: Master fonden har et globalt mandat uden geografiske begrænsninger. Master fonden opnår fleksibilitet ved at kunne investere globalt, benytte mange forskellige finansielle instrumenter, anvende gearing og kun være underlagt få investeringsrestriktioner.

Det er væsentligt for master fonden at have muligheden for at investere i mange forskellige aktivklasser, så afdelingen kan investere i et givent aktiv, når en god mulighed byder sig.

  1. Top-down approach: Master fondens aktivallokering er baseret på et globalt top-down makro view. Det kan være baseret på politiske eller økonomiske trends. Disse trends vil være med til indikere hvilke aktivklasser som giver gode investeringscases. Derfor vil master fonden fokusere på performance fra beta på aktivklasse niveau fremfor alpha på det enkelte underliggende aktiv.
  2. Adgang til den bedste information: Porteføljeforvalteren har skabt et videnscenter, hvori der indgår analyser og research fra de bedste globale analytikere, økonomer og markedskommentatorer. Porteføljeforvalteren vil bruge videnscenteret som base for sin udvælgelse af aktivklasser.

Master fondens porteføljeforvalter er Apex Asset Management AG, som har tilladelse som Asset Manager i Schweiz under det schweiziske finanstilsyn.

Du kan læse mere om afdelingen i dokumenterne nedenfor.

Investoroplysninger §62 FAIF – KF PM Atlas Global Macro KL – opdateret 10/06/2021

Vedtægter Kapitalforeningen PortfolioManager

Atlas Global Macro kl f – PRIIP – Opdateret 02/06/2021

Sådan investerer du i Atlas Global Macro, kl f

Atlas fonden henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer, som forstår de risici, som investeringen indebærer, og som minimum investerer 750.000 DKK i afdelingen. 750.000 DKK er minimumsinvestering.

Du kan købe Atlas fonden på investeringsplatformen, Fundmarket.dk. For at få en investeringskonto på Fundmarket.dk skal du benytte dit NemID, pas/kørekort samt have en dansk bankkonto. Det er gratis at oprette og benytte investeringskontoen på Fundmarket.dk, der er ingen omkostninger for investorerne.

I oprettelsesprocessen vil du skulle svare på nogle spørgsmål. Spørgsmålene er lovbestemte og har til formål at skabe det nødvendige kundekendskab. De har også til formål at forhindre hvidvask. Hvis du ønsker at investere i Atlas fonden, skal du svare ”Ja” til spørgsmålet ”Ønsker du adgang til produkter, som henvender sig til semi-professionelle og professionelle kunder, og har minimumsinvestering 750.000kr. Disse produkter kan være forbundet med højere risici og/eller tab”.

Når din oprettelse er gennemført, skal du vælge fordelingen af dine indbetalinger (”indkøbsliste”). Når du vælger afdeling Atlas Global Macro, kl f på din indkøbsliste, skal du afgive en erklæring om at du er indforstået med de risici, som er forbundet med investeringen. Denne underskriver du med dit NemID.

Når Fundmarket har gennemgået kundekendskabsprocedure og hvidvask kontrol, vil du modtage en mail om, at du nu kan benytte din investeringskonto.

Investeringskontoen er en virtuel bankkonto, som du laver en overførsel til. Herfra fordeles din investering ud til de fonde, som du har valgt på din indkøbsliste. Bemærk at minimumsinvesteringen i Atlas fonden er 750.000 DKK. Du kan se i skemaet her på siden, hvornår Atlas fonden er åben for emission og indløsning.

Emission/Indløsning (køb/salg)

Det er muligt at foretage emission og indløsning i Atlas fonden én gang hver måned.

I skemaet fremgår cut-off tidspunkter for emission og indløsning. Cut-off tidspunktet er det seneste tidspunkt, hvor du skal have afgivet din handelsordre via din investeringskonto på Fundmarket.dk. Ved emission gælder det, at Fundmarket skal have modtaget din investering inden cut-off tidspunktet. Modtager Fundmarket din ordre og/eller din indbetaling senere end cut-off tidspunktet, vil den blive eksekveret med den næste emission/indløsning (ca. en måned senere).

Cut-off tidspunkter kan blive ændret. Inden afdelingens første emission vil de endelige cut-off tidspunkt fremgå her på siden og i dokumentet ”Investoroplysninger”. Herudover vil tidspunkt for den første tegning fremgå tydeligt.

Atlas Global Macro – cut-off tider:

Atlas Global Macro – cut-off tider opdateret 25/05/2022