Investeringsfond – Atlas Global Macro

Atlas Global Macro

Atlas Global Macro er en afdeling i en kapitalforening og har en målsætning om at opnå et attraktivt risikojusteret absolut afkast til investorerne. Atlas Global Macro er en feederfond, som udelukkende investerer i masterfonden, Expert Investor SICAV SIF – Atlas Global Macro, som er domicileret i Luxembourg. Masterfonden har Apex Asset Management AG som porteføljeforvalter med Lars Tvede og Jakob Due som porteføljemanagere. Masterfonden investerer ud fra tre principper: Fleksibilitet gennem et globalt mandat med mulighed for at benytte adskillige aktivklasser og finansielle instrumenter. Top-down approach hvor aktivallokering baseres på et globalt top-down makro view. Viden, da porteføljeforvalteren har skabt et videnscenter og altid har adgang til den bedste information.

Se mere nedenfor eller på Atlas Global Macros hjemmeside

Om afdeling Atlas Global Macro KL

Atlas Global Macro

Atlas Global Macro KL er en afdeling i Kapitalforeningen PortfolioManager, som handles på Fundmarket.dk.

Afdelingen investerer som feederfond, hvilket betyder, at den udelukkende investerer i masterfonden, Class A, i Expert Investor SICAV SIF – Atlas Global Macro, som er domicileret i Luxembourg.

Afdelingen henvender sig udelukkende til semi-professionelle og professionelle investorer, som forstår de risici, som investeringen indebærer, og som minimum investerer 750.000 DKK i afdelingen. 750.000 DKK er minimumsinvestering.

Masterfondens investeringsmål er at opnå et attraktivt risikojusteret absolut afkast til investorerne. Masterfonden investerer efter følgende tre investeringsprincipper:

  1. Fleksibilitet: Masterfonden har et globalt mandat uden geografiske begrænsninger. Masterfonden opnår fleksibilitet ved at kunne investere globalt, benytte mange forskellige finansielle instrumenter, anvende gearing og kun være underlagt få investeringsrestriktioner.

Det er væsentligt for masterfonden at have mulighed for at investere i mange forskellige aktivklasser, så afdelingen kan investere i et bestemt aktiv, når en god mulighed byder sig.

  1. Top-down approach: Masterfondens aktivallokering er baseret på et globalt top-down makro view. Det kan være baseret på politiske eller økonomiske trends. Disse trends vil være med til indikere, hvilke aktivklasser som giver gode investeringscases. Derfor vil masterfonden fokusere på performance fra beta på aktivklasse niveau frem for alpha på det enkelte underliggende aktiv.
  2. Adgang til den bedste information: Porteføljeforvalteren har skabt et videnscenter, hvori der indgår analyser og research fra de bedste globale analytikere, økonomer og markedskommentatorer. Porteføljeforvalteren vil bruge videnscenteret som base for sin udvælgelse af aktivklasser.

Masterfondens porteføljeforvalter er Apex Asset Management AG, som har tilladelse som asset manager i Schweiz under det schweiziske finanstilsyn.

Sådan investerer du i Atlas Global Macro, kl f

Investering i Atlas-fonden

Atlas-fonden henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer, som forstår de risici, som investeringen indebærer, og som minimum investerer 750.000 DKK i afdelingen. 750.000 DKK er minimumsinvestering.

Du kan handle Atlas-fonden på investeringsplatformen, Fundmarket.dk. For at få en investeringskonto på Fundmarket.dk skal du benytte dit MitID, pas eller kørekort samt have en dansk bankkonto. Det er gratis at oprette og benytte investeringskontoen på Fundmarket.dk, der er ingen omkostninger for investorerne.

I oprettelsesprocessen vil du skulle svare på nogle spørgsmål. Spørgsmålene er lovbestemte og har til formål at skabe det nødvendige kundekendskab. De har også til formål at forhindre hvidvask. Hvis du ønsker at investere i Atlasfonden, skal du svare ”Ja” til spørgsmålet ”Ønsker du adgang til produkter, som henvender sig til semi-professionelle og professionelle kunder, og har minimumsinvestering 750.000 kr. Disse produkter kan være forbundet med højere risici og/eller tab”.

Når din oprettelse er gennemført, skal du vælge fordelingen af dine indbetalinger. Når du vælger afdeling Atlas Global Macro, kl f under investeringsvalg, skal du afgive en erklæring om, at du er indforstået med de risici, som er forbundet med investeringen. Denne underskriver du med dit MitID.

Når Fundmarket har gennemgået kundekendskabsprocedure og foretaget hvidvaskkontrol, vil du modtage en mail om, at du nu kan benytte din investeringskonto.

Investeringskontoen er en virtuel bankkonto, som du laver en overførsel til. Herfra fordeles din investering ud til de fonde, som du har valgt under dit investeringsvalg.

Emission/Indløsning (køb/salg)

Det er muligt at foretage emission og indløsning i Atlas-fonden én gang hver måned. P.t. er det kun muligt at foretage indløsning.

I skemaet fremgår cut-off tidspunkter for emission og indløsning. Cut-off tidspunktet er det seneste tidspunkt, hvor du skal have afgivet din handelsordre via din investeringskonto på Fundmarket.dk. Ved emission gælder det, at Fundmarket skal have modtaget din investering inden cut-off tidspunktet. Modtager Fundmarket din ordre og/eller din indbetaling senere end cut-off tidspunktet, vil den blive eksekveret med den næste emission/indløsning (ca. en måned senere). Cut-off tidspunkter kan blive ændret.

Atlas Global Macro – cut-off tider for investorerne – opdateret 28-11-2023