Investeringsfond

Demetra

Demetra Fondsmæglerselskab baserer sin tilgang til markederne på grundig analyse af økonomien og markederne. Vi forholder os til faktuelle tal og markedsmekanismer. 

Demetra arbejder uafhængigt af banker og andre foreninger. Vi investerer for dig – udelukkende med henblik på at skabe størst muligt afkast med mindst mulig risiko.

Om afdeling Demetra KL

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer i henhold til retningslinjerne fastsat i vedtægterne og investeringsstrategien.

Afdelingen kan investere i både aktier og obligationer. Dette giver større mulighed for at agere i markedet og søge at minimere de negative udsving.

Investeringsstrategien baserer sig på langsigtede modeller og med en lav omsætningshastighed.

Afdelingens allokering til obligationer og aktier (igennem ETF’er) afhænger af konjunkturfasen, og strategien skal gerne sikre, at afdelingen kun har aktier i en stigende trend og ikke har aktier, når aktier er i en faldende trend.

Central Investorinformation Demetra KL