Investeringsfond

Demetra

Demetra Fondsmæglerselskab baserer sin tilgang til markederne på grundig analyse af økonomien og markederne. Vi forholder os til faktuelle tal og markedsmekanismer. 

Demetra arbejder uafhængigt af banker og andre foreninger. Vi investerer for dig – udelukkende med henblik på at skabe størst muligt afkast med mindst mulig risiko.