Hammers Fonde - Lav, kl f

115,9Indre værdi
0,07Afkast i dag
4,32Afkast år til dato
115,9 / 115,9Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Investeringsmålet optimerer det risikojusterede afkast ud fra strategiens risikoniveau. Sammensætningen kan karakteriseres som en konservativ allokering med overvægt af stabile investeringer.

I udgangsscenariet er fordelingen mellem aktier og obligationer 30%/70%, og kan efterfølgende afviges med 15 pct. point.

Aktieallokeringen kan betragtes som strategiens eksponering til risikofyldte aktiver, mens obligationerne fortrinsvist skal ses som stabile investeringer.

Allokeringen til obligationer kan indeholde et element af mere risikofyldte obligationer, med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.

Strategien er egnet for investorer, som ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig afkast, der overstiger forrentningen af danske obligationer med kort varighed eller kontantindestående.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning3,26
Aktier, Medicinal5,07
Obligationer, Øvrige9,10
Obligationer, Danske13,98
Aktier, Industri7,08
Aktier, Materialer1,97
Aktier, Olie og Gas1,92
Aktier, Teknologi7,64
Aktier, MSCI World0,13
Aktier, Asien ex.Japan0,04
Aktier, Cyklisk forbrug4,87
Aktier, USA0,06
Aktier, Finans6,44
Obligationer, Stat25,23
Aktier, Forbrugsvarer2,93
Aktier, Kommunikation3,58
Kontanter1,98
Obligationer, Nye Markeder3,10
Aktier, Ejendomme1,60

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
Ac Eu AAA/AA DKK-AcDK00612677479,89
iShs MSCI AC USD-AcIE00B6R522598,43
Nykredit Invest Engros Lange OblDK00607739017,63
iShs Glo EUR-Ac-IE00BKPT2S347,43
iShs Cr Wd USD-AcIE00B4L5Y9837,11
Ny In En Kor Ob DKKDK00607097316,04
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETFIE00BHZPJ5695,36
Accunia Investment Grade - DKKDK00608041365,00
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETFLU11099398654,87
iShs EUR ex 1-5 EURIE00B4L5ZY034,47

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeBlandet afdeling
OmrådeBlandede Balanceret
FondskodeDK0061538444
BørsnoteretNej
Startdato28-04-2020
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverWestergaard Mikkelsen ApS
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeModificeret enkeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende omkostninger0,68 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,25 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,25 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast