Hammers Fonde - Høj, kl f

149,1Indre værdi
-1,08Afkast i dag
10,45Afkast år til dato
148,7 / 148,7Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Investeringsmålet er at optimere det risikojusterede afkast ud fra strategiens risikoniveau.

Sammensætningen kan karakteriseres som en aggressiv allokering mellem risikofyldte aktiver og stabile investeringer.

I udgangsscenariet er fordelingen mellem aktier og obligationer 85%/15%, og kan efterfølgende afviges med 15 pct. point.

Aktieallokeringen kan betragtes som strategiens eksponering til risikofyldte aktiver, mens obligationerne fortrinsvist skal ses som mere stabile investeringer.

Allokeringen til obligationer kan indeholde et element af mere risikofyldte obligationer, med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.

Strategien er egnet for investorer, der ønsker et højt afkast og er indstillet på risikoen for at opnå afkastet.

Investorer i denne profil er bekendt med, at værdipapirer kan være risikofyldte og undertiden give tab, men at risiko og afkast hænger sammen, og at selv større tab undervejs ofte er en forudsætning for højere afkast.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Forsyning3,58
Aktier, Medicinal10,46
Obligationer, Øvrige5,37
Obligationer, Danske0,94
Aktier, Industri11,64
Aktier, Materialer4,34
Aktier, Olie og Gas3,30
Aktier, Teknologi15,60
Aktier, MSCI World0,21
Aktier, Asien ex.Japan0,06
Aktier, Cyklisk forbrug10,29
Aktier, USA0,26
Aktier, Andet0,00
Aktier, Finans14,51
Obligationer, Stat2,02
Aktier, Forbrugsvarer6,15
Aktier, Kommunikation7,66
Kontanter0,64
Aktier, Ejendomme2,95

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
iShs Cr Wd USD-AcIE00B4L5Y98315,03
Invesco SogP 500 ETFIE00B3YCGJ3813,98
iShs MSCI AC USD-AcIE00B6R522596,26
VanEck MorningstarUS92189F64386,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIE00BF4RFH315,44
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETFIE00BHZPJ5695,18
Am IS MsEmA UECLU16810444804,49
Sch Fnd US Lrg CoUS80852477114,38
Ac Eu AAA/AA DKK-AcDK00612677474,15
iShares MSCI ERP ESG ENHCD EURIE00BHZPJ7833,37

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeBlandet afdeling
OmrådeBlandede Balanceret
FondskodeDK0061538360
BørsnoteretNej
Startdato28-04-2020
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverWestergaard Mikkelsen ApS
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeModificeret enkeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende omkostninger0,69 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,25 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,25 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast