Investeringsfond

Annox

Annox er en uafhængig kapitalforvaltningsvirksomhed med en primær målsætning om at opnå langsigtet økonomisk vækst for egen, familiens og venners formue.  Vores team består af erfarne erhvervsfolk og ingeniører, som har opnået deres formue gennem virksomhedsdrift og karriere inden for finansverdenen.

Vi lægger vægt på at sikre vores kunders afkast med en velovervejet risikostyring og stræber efter at opnå høje afkast over lang tid, snarere end at fokusere på kortsigtede benchmark-resultater.

Vi benytter en ingeniørmæssig tilgang til investering, og anvender vores egenudviklede algoritmer til investering. Disse algoritmer analyserer pris- og regnskabsdata fra et stort antal aktier ved hjælp af økonomiske teorier, faktorbaseret investeringsstile, samt avancerede matematiske modeller.

Om afdeling ANNOX Kvant Globale Aktier KL

Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne foretages ud fra en såkaldt multifaktor model. Multifaktor er en indikation af, at afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i flere klassiske investeringsstrategier såsom value, kvalitet, small cap og momentum. Investeringsstrategierne er algoritmebaseret og sker med udgangspunkt i aktiernes historiske regnskabs- og prisdata.

Investeringsstrategien i afdelingen er at investere i både nordiske og globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning. Afdelingen favoriserer aktier indenfor small cap segment, hvorfor det må forventes at afkastet i perioder vil være lavere end det generelle aktiemarked. Investeringsstrategien i afdelingen er at investere i både nordiske og globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning. Afdelingen favoriserer aktier indenfor small cap segment, hvorfor det må forventes at afkastet i perioder vil være lavere end det generelle aktiemarked.

Afdelingen anvender pt. ikke afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen henvender sig til detailinvestorer med en investeringshorisont på minimum fire år.

Du kan på alle bankdage sælge dine investeringsbeviser og realisere din investering til den aktuelle kursværdi.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (“SFDR”). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne. Læs mere herom i afdelingens prospekt.

Central Investorinformation ANNOX Kvant Globale Aktier KL