Investeringsfond

Annox

Annox er en uafhængig kapitalforvaltningsvirksomhed med en primær målsætning om at opnå langsigtet økonomisk vækst for egen, familiens og venners formue.  Vores team består af erfarne erhvervsfolk og ingeniører, som har opnået deres formue gennem virksomhedsdrift og karriere inden for finansverdenen.

Vi lægger vægt på at sikre vores kunders afkast med en velovervejet risikostyring og stræber efter at opnå høje afkast over lang tid, snarere end at fokusere på kortsigtede benchmark-resultater.

Vi benytter en ingeniørmæssig tilgang til investering, og anvender vores egenudviklede algoritmer til investering. Disse algoritmer analyserer pris- og regnskabsdata fra et stort antal aktier ved hjælp af økonomiske teorier, faktorbaseret investeringsstile, samt avancerede matematiske modeller.