PP Capital StockPick KL n

165,1Indre værdi
-0,80Afkast i dag
13,98Afkast år til dato
164,7 / 165,5Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen har mulighed for at investere i en global portefølje, der inkluderer 17 til 30 børsnoterede selskaber.

Nordiske aktier udgør typisk en større del af afdelingens samlede markedsværdi. Helt centralt for udvælgelsen af selskaberne er, hvorvidt de har et beskyttet og langsigtet vækstpotentiale, der ligger til grund for beregning af det langsigtede afkast. Der investeres kun i solide selskaber, der generer gode absolutte afkast og stabilitet gennem kriser.

Afdelingen har p.t ingen intention om at benytte afledte finansielle instrumenter og må ikke aktivt investere i unoterede selskaber. Tildelte unoterede eller afnoterede selskaber kan dog beholdes. Risikoen i porteføljen mindskes ved at øge kontantandelen i afdelingen.

Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.

Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Sammensætning sektorer

Område %
Aktier, Medicinal15,01
Aktier, Industri14,28
Aktier, Teknologi2,57
Aktier, Transporttjenester28,86
Aktier, Finans37,18
Aktier, Forbrugsvarer1,49
Kontanter0,62

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
Jyske BankDK001030795810,36
DFDSDK006065562910,01
Sydbank RgDK00103114719,86
Novo Nord Br/Rg-BDK00624983339,79
SP Group BrDK00610273565,51
TORM Rg-AGB00BZ3CNK815,01
Spar Bank Nord BrDK00600365644,87
Ardmore Shipping RgMHY0207T10014,85
Nordea Bk RgFI40002977674,77
Skjern Bank RgDK00102959224,69

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeAktier Globale
FondskodeDK0061075678
BørsnoteretJa
Startdato25-09-2018
Afdeling underInvesteringsforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
PorteføljeforvalterPP Capital Asset Management A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeUCITS
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,01 %
Andre løbende omkostninger1,18 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,25 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,25 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer 25,00 DKK

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast