Kold Konstellationen, kl f

100,0Indre værdi
-Afkast i dag
-Afkast år til dato
100,0 / 100,0Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen lanceres den 19.juni og er klar til at modtage midler.

Afdelingen investerer globalt i en portefølje af omkring 8-14 aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked.

Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs), som er optaget til handel på et reguleret marked.

Investering vil ske i aktier i selskaber, som på langt sigt vurderes at drage nytte af konkurrencemæssige fordele via relativ skala (dvs. netværkseffekter eller stordriftsfordele) samt har en passioneret og langsigtet ledelse.
Den enkelte investeringscase vil typisk på investeringstidspunktet for den initiale investering forventes at generere et afkast på 15% om året over en 6-8-årig periode. Der anvendes en risikostyring, som søger at holde eksponering til enkelte risikoscenarier på et acceptabelt niveau. Formålet med denne risikostyring er at begrænse absolutte risici for permanent tab af kapital – ikke at søge Afdelingens risikofaktorer lig med et benchmark.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (”SFDR”). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.

Andelsklassen foretager ikke udlodning. Alle indtægter geninvesteres.

Investorprofil: Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.

For at investere i afdelingen skal man oprette sig på fundmarket.dk.

Sammensætning sektorer

Område %

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
-

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeAktieafdeling
OmrådeAktier Globale
FondskodeDK0062958005
BørsnoteretNej
Startdato13-06-2024
Afdeling underKapitalforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
InvesteringsrådgiverKold Investments ApS
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeModificeret enkeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeAIF
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger0,01 %
Andre løbende omkostninger1,20 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)-
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)-
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast