Marselis Systematisk Allokering, kl u

106,7Indre værdi
0,51Afkast i dag
6,75Afkast år til dato
106,6 / 106,9Din salgskurs/købskurs

Mål og investeringspolitik

Afdelingen investerer fortrinsvis i exchange traded funds (ETF’er), herunder i ETF’er baseret på råvarer og ædelmetaller, handlet på regulerede børser i euro-området, London og New York.
Afdelingen investerer desuden med op til 40% af formuen i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, SEK og/eller EUR, primært danske stats- og realkreditobligationer optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 6 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (”SFDR”). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne.

Andelsklassen foretager ikke udlodning. Alle indtægter geninvesteres.

Andelsklassens valuta er DKK.

Investorprofil:
Afdelingen er egnet for professionelle og semi-professionelle investorer. Som følge af investorprofilen, skal investor forpligte sig til at investere et beløb svarende til mindst 750.000 kr.

Link til ordreblanket:
Ordreblanket

Sammensætning sektorer

Område %

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.

Top 10 positioner

Navn Isin %
-

Stamdata

ProfilAktivt styret
TypeHedgeafdeling
OmrådeBalanceret
FondskodeDK0062617015
BørsnoteretNej
Startdato16-01-2024
Afdeling underKapitalforeningen PortfolioManager
HjemstedDanmark
UdbyttebetalendeNej
PorteføljeforvalterFondsmæglerselskabet Marselis A/S
InvesteringsforvaltningsselskabFundmarket A/S
Investeringsforvaltningsselskab hjemstedDanmark
DepotbankDanske Bank A/S
BenchmarkNej
Stykstørrelse100
Beviser udstedt iDKK
PrismetodeDobbeltpris
Typisk investeringshorisont5 år
ProdukttypeAIF
ESG-kategoriArtikel 6

Omkostninger

Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

Løbende omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger-
Andre løbende omkostninger1,00 %
Engangsomkostninger
Entry-omkostninger (emissionstillæg)0,10 %
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag)0,10 %
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer -

Risikoindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.

Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.

Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.

Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.

Værdiudvikling

Årlige afkast